Digibron.nl

De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 1

Bron: Rectorale redes
Datum: zaterdag 20 oktober 1883
Auteur: Ph.J. Hoedemaker
Pagina: 1

^ ^ ^ ^ ^

CB

D E

IIERI_.EVIISrG

1 1158

VVAl

ÜERE^ORMEERDE IN

HARE

BEGINSELEN

BE'JfiElüENlS

VOOE

R E D E V O E R I N G BtJ DE

OVERDRACHT

VAN H E T

RECTORAAT

AAS DE VRIJE

UINIVERSITEIT

.te

AMSTERDAM,

p TJITGESPKOKE>*

D E N 20'"--'> OCTOBER 1883, DOOK

D5, p.«. J . HOEDEMAKER.

A JI S T E Jl D A M, E.

V A N D E 11 1 S 8 3.

L A N 1).