Digibron.nl

VU Magazine 1972 - pagina 1

Bron: VU-Magazine
Datum: zaterdag 1 januari 1972
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1

Door aan een proefschrift een laatste stelling van humoristische aard toe te voegen suggereert men, veelal ten onrechte, dat het voorafgaand geheel au sérieux genomen dient te worden. C. Versluys - 1970 ^».

magazine I e jaargang nr 5 -

januari 1972

tosse nrs. f 1,50

pag, 21

motie? Het schrijven van een dissertatie naast een volledige dagtaak is dysfunctioneel voor het gezin en de gezondheid van de auteur. J. A. van Kemenade, Nijmegen - 1968

De opmerking van mijn elfjarig dochtertje 'dat het onbegrijpelijk is dat papa zoveel tijd en kosten besteedt aan een boek dat door bijna niemand wordt gelezen', djent niet al te kinderlijk te worden opgevat. H. M. G. van der Velden, Nijmegen - 1 9 7 1