Het kerkrecht in zoover het de kerk met het recht in verband brengt
20/10/1894

Sluiten