Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op gereformeerden grondslag
19/10/1880

Sluiten