GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 28

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 28

3 minuten leestijd

24

Baron van Asbeck en Mr, S. W. B, Graaf van Limburg Stirum, de Ministers Mr, Th, Heemskerk en Dr, J, Th, de Visser, en de oudMinisters Mrs, Loeff en Harte van Tecklenburg, de heer en F, Idenburg, de heer en mevrouw H, Colijn, de Duitsche gezant bij ons Hof, Dr, Rosen, en zijne echtgenoote. Prof. Dr, R, H. Woltjer, Prof, Dr, W, Geesink, Prof, Dr, L, Bouman, hoogleeraren aan de Vrije Universiteit, Mr, V, H, Rutgers, voorzitter der A, R, Kamerclub en het Tweede Kamerlid L, F, Duymaer van Twist, Mr, Dr, H, W, Hovy, Burgemeester van Loosduinen, de predikanten der Geref, Kerk van 's-Gravenhage Dr, K, Dijk en Ds, D, Ringnalda, de heeren S, Bakker en R, C, Verweijck, directeuren van De Standaard, alsmede enkele andere genoodigden en twintig studenten der Vrije Universiteit, waaronder de Senaat van het Studentencorps, die den betreurden oud-hoogleeraar grafwaarts zouden brengen. De wijkpredikant. Ds, D, Ringnalda, die in dezen huise18 lijken dienst voorging, las eerst 1 Thessalonicensen 4 13 over de opstanding uit de dooden en de wederkomst van Christus, en sprak naar aanleiding van dit Schriftwoord een woord van vertroosting. Daarin werd in het licht gesteld, dat in Dr, Kuypcr is heengegaan een man van groote beteekenis voor land, volk, maatschappij en kerk, maar in den familiekring gewagen we daarvan niet in de eerste plaats, maar willen we veel meer letten op wat Paulus zegt: Vertroost elkander met deze woorden. Met de woorden aangaande het ontslapen onzer geliefden in Jezus en aangaande de wederkomst van Christus en het eeuwige leven. De familie heeft in Dr, Kuyper veel verloren, in hem die ook in den intiemen kring van huisgenooten en vrienden zich altijd openbaarde als een held des geloofs, die ook in de laatste maanden gedurende zijn krankheid een toonbeeld was van geloof en liefde als hij heenwees naar boven en stil wachtte op 's Heeren tijd. Maar er is rijke troost. De grond voor dien troost ligt in Christus' dood en opstanding. Al de zijnen zijn met Hem. gestorven en opgestaan, In de wedergeboorte wordt een band van gemeenschap gelegd tusschen Hem en hunne ziel, een band die nooit verbroken kan worden. Zij leven in Jezus, Zij ontslapen in Jezus, Onze dooden, die in Hem gestorven zijn, leven. Leven omdat Hij leeft. De dood zelfs werkt mede om dat leven tot volle ontplooiing te brengen en er van weg te nemen al wat het belemmert. Zoo is dan de ziel van den geliefden doode thans in de onmiddellijke gemeenschap met Christus, het verheerlijkt Hoofd der gemeente. Maar nog grooter heerlijkheid brengt de dag van Christus' wederkomst. Na dien dag een eeuwig verheerlijken van God drie-eenig in ziel en lichaam. Daarom, wij treuren, maar niet als degenen die geen hope hebben. Onze droefheid mag niet buitensporig zijn. Wij begeeren te

mevrouw A, W,

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1920

Abraham Kuyper Collection | 56 Pagina's

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 28

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1920

Abraham Kuyper Collection | 56 Pagina's

PDF Bekijken