Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 12

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 12

2 minuten leestijd

DERDE JAARVERSLAG, OVER HET JAAR

18

8 2.

Wanneer wij, in het geloof met Christus in den hemel gezet, het oor neigen naar de arme menschheid, dan hooren wij het zuchten der Bruid van Christus, in hare worstelingen en benauwdheden op aarde; het zuchten der volkeren om recht en gerechtigheid; het zuchten der lijdende menschheid onder de heerschappij des doods; een zevenvoudig zuchten schier op elk gebied des levens van het schepsel, verwachtende de openbaring der kinderen Gods (Rom. 8 : 23). Een zuchten ook in hen, die de eerstelingen'des Geestes hebben, opgaande, met onuitsprekelijke verzuchtingen van den Geest onzes Gods, om en tot vervulling van het Hoogepriesterlijk gebed des Heeren! Misschien wordt bij geen ander volk, als het Nederlandsche, dat zuchten, zoo veel, zoo weemoedig gevonden in het hart van Gods kinderen; want schier nergens vindt ge een volk zoo innig vertrouwd met de geschiedenis van het Israël Gods; levende in de psalmen Davids; en gedurig gedachtig aan 'tgeen God, de JHeere, voor de eigen vaderen geweest i s ; ja wat wonderen de Heere in de eigen volksgeschiedenis heeft gewrocht; maar ook hoe ontzettend het eigen volk tegen Hem gezondigd heeft en nog zondigt. Tot hoe lang, Heere? is het gedurig geroep van duizenden stillen in den lande, wanneer zij peinzen over den toestand van kerk en staat, van onderwijs en opvoeding, van volk en koloniën! Gode zij dank, dat zijne trouw in Neêrlands historie ons heeft geleerd, ook in de donkerste dagen niet te versagen, maar op Hem te blijven hopen. Wij zijn daarin gesterkt door ons driemanschap : Bilderdyk, Da Costa, Groen tan Prinsterer! Veertig jaren lang streed Groen voor de ware vrijheid, ook voor het recht, niet van een „Hervormd Kerkgenootschap", maar geheel de Hervormde gezindheid in dezen lande. En na die veer-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Jaarboeken | 81 Pagina's

Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 12

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Jaarboeken | 81 Pagina's

PDF Bekijken