Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Vijfde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 7

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vijfde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 7

3 minuten leestijd

STELLINGEN in de Meeting te verdedigen door

PEOF. ME. D . P . D . P A B I T J S .

STELLING I . •

Het beweren van Dr. C. B. Spruyt (zie N. B. Gt. van 17 April 11.), dat bij den str^d door Dr. A. Kuyper tegen ,ons" hooger onderwas gevoerd, de vraag eigenlijk deze is: ,Zal men in zake van wetenschap laten beslissen door de brave burgers, die . . . niets daarvan verstaan , of zal men de leiding van die aangelegenheden overlaten aan degenen, die er het best over kunnen oordeelenP'Vordt bevestigd: a. door het pleidooi van Dr. Y. W. Merens vóór ,ons" hooger onderwys (zie Stemmen v. W. en V., Nov. 1884, bl. 1186), die om zooveel mogel^k ,een in goeden zin gegeven, onderwijs" aan de staatshoogeschool te verzekeren, aanbeveelt, dat ,de staat bij het bezetten der zetels rekening (houde) met den geest en de richting der studenten of met de verschillende bestaande partgen", enz.; i. door den grondslag der Vrye Universiteit, welke de eenige Hoogeschool is in ons vaderland, waar de hoogste beslissing in zake van wetenschap niet uitsluitend bij de „brave burgers" ligt; . . c. door de waarheid, dat Gods Woord als grondslag van alle onderwijs niet alleen beter dan „de richting der studenten" een „in goeden zin gegeven onderwijs" waarborgt, maar ook de beste zekerheid biedt, dat niet door „brave burgers" èn in zake van geloof èn in zake van wetenschap over meer beslist wordt, dan zij verstaan ; d. door de omstandigheid, dat bij „vrij onderwijs" op alle trappen het minst voor „democratie" in de wetenschap is te duchten. STELLING I I .

De door Dr. F. W. Merens (t. a. p., bl. 1196) „met vrijmoedigheid" gestelde eisch, dat de aanstaande leeraars, der kerk vrgheid zullen hebben „om in stede van zoowel als nevens de lessen van staats- en kerkelijke professoren die van privaatdocenten of vrije professoren bg te wonen aan inrichtingen, die een degelijken waarborg voor haar wetenschappelijk gehalte weten te geven," — laat zich moeielyk vereenigen met zijne eveneens, zg het al zonder „vrgmoedigheid," gedane uitspraak, dat, al bieden die inrichtingen nog bovendien waarborg voor „een in goeden zin gegeven onderwijs", hare graden zelfs ten opzichte der Kerk nochtans moeten achterstaan bij die der staatshoogescholen, hoezeer het volgens Dr. Merens bij deze juist wèl „aan een vasten waarborg'" voor zoodanig onderwas ontbreekt, en Mr. Groen van Prinsterer reeds in 1848 schreef {Het regt der Herv. Gezindheid, bl. 176): „Alleen z^ het mg vergand te doen opmerken, dat, bij voortgaande ontwikkeling der gelegde beginsels, omtrent de Academie, evenzeer als omtrent de Lagere School, de oixbruikbaarheid der Gouvernements-inrigting en de onmisbaarheid eener eigen instelling voor de Kerk duidelgk wordt."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1885

Jaarboeken | 128 Pagina's

Vijfde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 7

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1885

Jaarboeken | 128 Pagina's

PDF Bekijken