Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Twaalfde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 30

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Twaalfde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 30

2 minuten leestijd

XXVIII

waarin Hij Zijn Koningsluister verbergt ea met moederlijke teederheid naar al de nooden van Zijn volk vraagt, — waarin Hij hun ook vergunt als voorbidders op te treden. Niet het minst geldt die voorbede de Vrije Universiteit. In haar ontstaan lag glorie voor den Christus Gods en. Goddelijke wrake saamgestrengeld, waar het „niet denkend deel der natie", de ,nachtschool", een Universiteit oprichtte, tegenover de Staatshoogescholen, die niet meer rekenden met de Zonne der gerechtigheid; een Universiteit, die won aan inwendige kracht, aan liefde bij 's Heeren volk, aan eere ook bij de menschen. Haar kracht zij echter alleen uit dien God, die om die kracht met worsteling des geestes wil gebeden zijn. Als heiligen regel voor die worsteling verwees de spreker naar Col. 4 : 2, waarin hij vond een opwekking tot ernstige inspan?iing, scherpe waakzaamheid en levende dankbaarheid. I. Tot ernstige inspanning. In de zalving des Heiligen Geestes was aan Gods kind al het noodige geschonken, ook de Geest des gebeds. Evenals de aard van het beekske meebrengt, dat het murmelt, wanneer het van de winterboei ontslagen daarheen vloeit, zoo moet ook bij den Christen, wanneer er drang is van geestelijk leven, vanzelf het gebed opstijgen uit de ziel. Alleen, wat bij het beekske naar zijn aard onbewust geschiedt, geschiedt naar den aard van het geestelijk leven bewust, krachtens de werkzaamheid van den vrijgemaakten wil, welke werkzaamheid opgewekt, bestuurd en geregeld wordt door den Heiligen Geest. Deze doet dit soms door een belofte toe te passen^ vaak door vermaning, gelijk in dit tekstwoord. Gebedsvolharding door welbewuste inspanning van alle geestehjke vermogens, dat is de eisch des Heeren. Met drieerlei voorbeeld maakt de spreker dit duidelijk. Jakobs worsteling op Puiël, waar de Engel des Verbonds schijnbaar den zegen onthouden wil, maar door gebeden en smeekingen overwonnen wordt. Elia op Karmel, die eerst door één gebed vlammen doet neerdalen van den hemel; die te Zarfath door een tot driemaal toe herhaald gebed den zoon der weduwvróuw opwekt uit den dood; en die nu tot zevenmaal toe worstelen moet; vóór een wolkske als eens mans hand aan den horizont rijst. De Zone Gods wegkiimpend in Gethsemané's hof en uit Zijn menschelijk gevoel biddend met sterke roepingen en tranen, vóór Hij uit de vreeze wordt verhoord. Ziedaar de exempels van een sterk aanhouden in het gebed. Het is goed aldus te moeten worstelen, wijl aan de gesloten gebedspoort zooveel wordt geleerd: nederigheid, ootmoed en het pleiten op Gods beloften en trouw. Daar worden de Jakobs gebroken in hun kracht en list en tot Israels, vorsten Gods, gemaakt. II. Tot scherpe waakzaamheid.

Nadat de spreker met beroep

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Jaarboeken | 189 Pagina's

Twaalfde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 30

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Jaarboeken | 189 Pagina's

PDF Bekijken