Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 24

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 24

3 minuten leestijd

XXIV

Wat die gehoorzaamheid beteekent, weïd duidelijk g-emaakt ook uit de geschiedenis van Gideon. Waar ze gevonden wordt? Niet bij de mannen die, in het negatieve misschien sterk —r klagen over den toestand van land en volk — echter nooit komen tot een daad. Evenmin bij hen, die in hun methodistischen ijver voor de enkelen helaas! voorbijzien, dat het gaat om de eere Gods in Kerk en Staat en Maatschappij.' Wat siiids vele jaren het randschrift is om het zegel der Utrechtsche Theolog. faculteit, „ad legem et testimonium" — tot de roet en tot de getuigenis — helaas ten onrechte! — dat is in waarheid de leuze der broederen geworden, die niet meer konden aflaten, om de eere Gods te zoeken óók op het erf der wetenschappen! Dit moest echter in het kamp der vijanden bitterheid, ja tegenstand wekken. Gelijk bij Gideon, zóó hier. Wat deed onze Hoogeschool met den Bijbel? Haar optreden is Q&H levend protest tegen de lands-academiën in haar tegenwoordigen toestand. De onverzoenlijke strijd tusschen de wetenschap des geloofs en die des ongeloofs werd ontwikkeld. Aan de zijde van de laatste vindt gij de pers, de kunst, de school, de wetgeving, de openbare meening. Moet dan de strijd, die de Hoogeschool naar Gods Woord aanbond, niet een vergeefsche zijn ? Vergeefs? Ja, dat zou zoo zijn, indien het woord waarheid bevatte, dat een koning eenmaal sprak, toen hem één zijner hovelingen van de Voorzieningheid Gods gewaagde, waardoor alleen de zegepraal behaald kon worden. Toen had deze lichtzinnige vorst het satyrieke antwoord gereed, dat hij altijd had opgemerkt, hoe deze Voorzienigheid immer was aan de zijde der meerderheid." Vergeefs ? Evenmin als de strijd van Gideon met zijn weinige getrouwen een vergeefsche is geweest. De Baai-bestrijders naar Gods Woord worden ^Sisl-verwinnaars. Eén rijke en dies leerrijke geschiedenis kan het bewijzen. De kracht van Gods Woord wordt daarbij in 't licht gesteld.- Voorwaar, onze Hoogeschool met den Bijbel desespereere niet. O, haar ideaal staat hoog. Zij begeert een ganscbe omkeering van de natie in haar Staatkundig, maatschappelijk en kerkelijk bestaan, opdat Gods Woord weer als levenswet erkend worde. Wiens de toekomst ? De naaste ongetwijfeld die des. ongeloofs. Slaar de laatste ? „Het overblijfsel leeft. Trots wet en woord verkrachting. Daar is een toekomst voor 't geloofd De man, die dit zong, is niet meer. Maar de hope zijns geloofs > leeft voort van geslacht tot geslacht, want het overblijfsel bezit een eeuwigen kern en daardoor — Gode zij dank — mag nu reeds de Hoogeschool met den Bijbel als een beslist getuigenis tegen den Baal onzer eeuw, als een bemoedigend bewijs van een hinderlijk geloof, als een opgericht teeken van Gods ontferming en trowm ten rijken zegen zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1895

Jaarboeken | 192 Pagina's

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 24

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1895

Jaarboeken | 192 Pagina's

PDF Bekijken