Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 29

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 29

3 minuten leestijd

XXIX

In de dagen van EHsa's bezoek leden de jongeren der profetenscholen mee in den algemeenen jammer van den hongersnood, en het is in dien nood, dat een hunner uitgaat om spijze te zoeken en die meent te hebben gevonden. Doch nauwelijks wordt het voedsel aan de lippen gebracht, of ze komen tot de schrikkelijke ontdekking, dat die spijze vergiftigd is, en in hun angst wenden zij zich tot den profeet met den uitroep: »Man Gods, de dood is in den pot.-" En nu gebiedt de profeet, dat in die vergiftigde spijze meel zal worden ingebracht, en dat geschiedt met deze heerlijke uitkomst, dat de Goddelijke genade, in de vergiftigde spijze gelegd, het doodelijk gif vernietigt. Dit wonder in dezen kring doet denken aan Jezus' woord: ))en al is het dat zij iets doodelijks drinken, het zal hun niet schaden." In schoone bewoordingen toonde spr. aan, hoe uit dit wonder blijkt, dat de uiterlijke aanraking met het kwade gevaarlijk is; de uiterlijke aanraking met het goede niet geneest. Immers zeer zekerlijk ligt er gevaar voor den gezonde in de aanraking van het besmette, het onreine ; en zulk een uiterlijke aanraking geneest ook het besmette, bet onreine niet. Zonde erft over, maar genade is geen erfgoed ; alleen wanneer de genade inwerkt in het zondig menschenhart, wordt de zonde gedood. Het meel, op Elisa's bevel aangedragen, wordt niet slechts over de wilde kolokwinten heengestrooid; neen, het wordt er doorheen gewerkt, er ingebracht; en dat inbrengen en doorwerken neemt het vérgif weg. Op zich zelf is hierin niets wonders. Immers de ervaring leert, dat de inwerking van 'het goede het kwade uitdrijft en te niet doet. Zie op het gebied der geneeskunde b. v., hoe een weinig medicijn de ziekte uitdrijft, zoodra het geneesmiddel .slechts zijn werking kan doen. Die ervaring is een algemeene, op ieder gebied; ook op het hoogste en heiligste. Want God de Heere heeft, door den éénen mensch, Christus Jezus, in deze door de zonde verdorven wereld in te brengen, een eeuwige verlossing teweeggebracht. Het wonder moet dan ook niet hierin gezocht, dat door de inwerking van het meel het gif werd gedood, maar hierin, dat dit niet procesmatig ging; dat er, om zoo,te spreken, geen tijdvoor noodigwas; dat, wat langs procesmatigen weg geruimen tijd zou gevorderd hebben, nu in één oogenblik als het ware werd volbracht. En nu het wonder van Gilgal toepassend op de gelegenheid die ons hier saambracht, vestigde spreker er de aandacht op, dat de Vereeniging voor Hooger Onderwijs de Elisa-taak heeft te vervullen en gezond voedsel heeft te brengen in de vergiftige spijze der valschelijk genaamde wetenschap. Alleen, de arbeid der Vereeniging geschiedt procesmatig; daarbij is de tijd niet overbrugd, is geen wonderdadige afwijking van den gewonen gang van zaken op te merken. Onze Vereeniging erkent het feit der zonde, en belijdt, dat ook de wetenschap door de zonde bedorven is; zij kan alleen door de inwerking der Goddelijke genade worden hersteld. En nu is het haar arbeid om in die vergiftigde en ontaarde wetenschap het meel van Gods Woord in te brengen. Niet de wetenschap.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Jaarboeken | 219 Pagina's

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 29

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Jaarboeken | 219 Pagina's

PDF Bekijken