GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Jaarboek 1927 - pagina 28

Bekijk het origineel

Bladeren
+ Meer informatie

Jaarboek 1927 - pagina 28

3 minuten leestijd

gang weer is ingehaald, maar dat op 1 April van dit jaar het aantal leden met ruim 60 uitging boven het hoogste cijfer, dat tevoren ooit werd bereikt, terwijl het aantal begunstigers sinds het vorige jaar weer met 2500 toenam en mitsdien het topcijfer van 1923 met 500 werd overschreden. De stijging der contribution hield met die toeneming van leden en begunstigers gelijken tred. De eerste ton per jaar is bereikt. "We kwamen er zelfs iets overheen en gingen daarmee ongeveer 3000 gulden uit boven het bedrag, dat tot nog toe het hoogste cijfer aan jaarlijksche bijdragen aangaf, de 97.000 gulden uit het jaar 1923. Het zijn n i e t Uwe Directeuren, aan wie daarvoor da dank onzer Vergadering toekomit. Die dank behoort thuis te worden • bezorgd bij hen, die in District en Ring en Provincie met onverflauwden ijver de beilaingen onzer Vereeniging 'hehlben bepleit en .ons volk tot offervaardigheid hebben weten op te wekken.

Maar ik ben niet uitsluitend en zelfs niet allereerst statisticus. Al heb ik in de laatste jaren een zekere belangstelling voor cijfers getoond, mijne waardeering er voor heeft evenwel hare grenzen. Ze zeggen mij niet alles. Ze zijn niet steeds 'de zuivere weergave van een bepaalden toestand. Er zijn in het leven ook allerlei imponderabillia, dingen die men meten noch wegen kan en die toch soms van groote beteekenis zijn. Zoo zou het dan ook van oppervlakkigheid getuigen en tot ongemotiveerde gerustheid voeren, indien men uit de cijfers, die ik gaf, zou willen afleiden, dat er alleen reden was voor een juichtoon met betrekking tot den toestand van Vereeniging en Universiteit. Zóó gunstig staat het er niet voor. • Stellig is er reden tot blijdschap in de omstandigheid, dat de zorgen voor de financiën zooveel verlicht werden. Er is niet minder reden tot verheuging, dat nog dezer dagen kon worden overgegaaa tot benoeming van een drietal hoogleexaren. Z e v e n b e r g e n ' s plaats bleef te lang reeds onvervuld. Dat Dr. D o o y e w e e r d hem thans gaat vervangen en daardoor de juridische faculteit weer aan de wettelijke eischen voldoet, is op zichzelf reeds een reden tot voldoening. Nog afgezien van do verwachtingen, die de Directeuren van zijn arbeid, in verband met dien der beide andere hoogleeraren, koesteren. Voor Professor G e e s i n k, die de Universiteit vanaf 1890 heeft gediend en haar zes en dertig jaren tot sieraad strekte, is de tijd van heengaan aangebroken. Vergadering, gij stemt met mij in, wanneer ik den heengaanden Professor, den eenig overgeblevene der oude garde, hier betuig, dat

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1927

Jaarboeken | 476 Pagina's

Jaarboek 1927 - pagina 28

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1927

Jaarboeken | 476 Pagina's

Bladeren