GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Jaarboek 1932 - pagina 34

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Jaarboek 1932 - pagina 34

2 minuten leestijd

32

§ 7.

Lotgevallen der Universiteit.

Rede van Prof. Dr. H. H. Kuyper, ter overdracht van het rectoraat der Vrije Universiteit aan Prof. Dr. H. Dooyeweerd, op Woensdag 16 September 1931.

Hoog Eerzame Heeren Directeuren ormer Vereeniging, Hoog Achtbare Heeren Curatoren dezer Hoogeschool, Hooggeleerde Professoren, Zeer Geleerde Heeren Doctoren in onderscheidene wetenschappen, Wel Eerwaarde Heeren Bedienaren des Woords, Wel Edele Heeren en Dames Studenten, En voorts gij allen, die herwaarts opkwaamt om deze plechtigheid met uwe tegenwoordigheid te vereeren. Zeer geachte Toehoorders en zeer gewenschte Toehoorderessen. Geroepen om aan het einde van mijn Rectoraat de annalen onzer Akademie u te verhalen, mag ik wel beginnen met een 'beeld onüeend aan het Zwitsersche landsohap ter karakteriseering van den indruk, dien het afgeloopen Akademiejaar bij; mij achterliet. Zooals bij di^ berglandschap het meest indrukwekkende niet zijn de malsche alpenweiden met haar bontgekleurd hoornvee, waarvan de Mokken uit de verte u tegen tjingelen; evenmin de breede dalen, waarop de dorpen liggen uitgespreid als blokjes uit een speeldoos; 'zelfs niet de steile rotswanden, waarlangs de bergbeken in sluierdans tuimelen naar omlaag; maar dat alles eerst zijn hoogere eenheid en majestueuze betoTing verkrijgt door den bergtop, die boven dit alles uitsteekt, zijn gletschers uitzendt naar beneden en zijn spitsen kegel, 'door ijs ompanfjserd, opheft naar den hemel, zoo overheerschte dit iaar de op aich zelf niet onbeteekenende fata, waarop ik straks terugkom, het gouden jubileumfeest, dat onze Hoogeschool den 20sten October 1930 vieren mocht, omdat .het vijftig jaar geleden was, dat haar plechtige opening plaats vond in het koor der Nieuwe Kerk en Dr. A. Kuyper zijn magistrale rede uitsprak: Souvereiniteit in eigen kring. In bijizonderheden u de feestelijkheden schetsen van die dagen doe ik niet, vooreerst niet omdat ddt te veel van uwe aandacht vragen zou en ten tweede omdat door de goede zorgen van Directeuren dit alles in een Gedenkboek is vastgelegd. Slechts enkele hoofdmomenten wil ik voor u terugroepen. Op den 'dies natalis zelf vond de piuiblieke Senaatsizitting plaats, ditmaal in ide groote zaal in het GonceTtgebouw, die de duizenden hoorders, uit alle deelen des lands opgekomen, nauwelijks bevatten kon. Was bij- de opening onzer Hoogescbool alleen de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam vertegenwoordigd, thans hadden alle Universiteiten en Hoogescholen in Nederland hare afgevaardigden gezonden. Nadat de Rector een toepasselijke rede had

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1932

Jaarboeken | 50 Pagina's

Jaarboek 1932 - pagina 34

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1932

Jaarboeken | 50 Pagina's

PDF Bekijken