GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Jaarboek 1935 - pagina 7

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Jaarboek 1935 - pagina 7

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

PROGRAM VOOR

DE

Vijf - en - vijftigste Jaarlijksche Samenkomst te h o u d e n te L e e u w a r d e n o p 3 e n 4 Juli 1 9 3 5

I. O p Woensdag 3 Juli, des avonds 7Vz—8V2 uur, zal een Ure des Gebeds worden gehouden in de Pelikaankerk, waarin als voorganger zal optreden Dr. W. A. VAN E S , predikant te Leeuwarden. II. O p Donderdag 4 Juli zal de Algenteene Vergadering gehouden worden van des morgens IOV2 tot 12 uur, in „De Harmonie". De leiding van deze vergadering is door H.H. Directeuren opgedragen aan den Hoogleeraar Mr. V. H. RUTGERS. III. In den namiddag zal de vergadering te 2 uur worden voortgezet ter bespreking van de agenda. O p Donderdag, des namiddags 5 uur, gemeenschappelijke maaltijd tegen betaling van ƒ 2.50, in Hotel „Amicitia". Aan H.H. leden of begunstigers, die aan den maaltijd wenschen deel te nemen, wordt dringend verzocht, hiervan vóór 1 Juli kennis te geven aan den Administrateur der Vereeniging, Keizersgracht 166, Amsterdam. Tel. 45647. De Regelingscommissie wil trachten voor logies te zorgen bij particulieren, mits men tijdig aanvrage voor logies doet en wel vóór 22 Juni bij Mevr. A. FEITSMA—GERBRANDY, Emmakade 87. Na dien datum kan op aanvrage om logies niet meer gelet worden. Voor desgewenscht bespreken van logies in hotels kan men zich wenden tot Ds W . H. DEN HOUTING, Schrans 90 (telef. 4391), mits uiterlijk Zaterdag 29 Juni. De Regelingscommissie zal zorg dragen, dat na den bidstond leden en begunstigers elkander kunnen ontmoeten en gezellig samenzijn in de zalen „Schaaf", Sacramentstraat. Door den gérant van de Harmonie zal in de middagpauze een gemeenschappelijke koffietafel worden aangericht, waaraan kan worden deelgenomen voor ƒ 1.— per persoon, opgaven voor deelname dienen uiterlijk Dinsdag 2 Juli te worden verzonden aan den Secretaris der Regelingscommissie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Jaarboeken | 175 Pagina's

Jaarboek 1935 - pagina 7

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Jaarboeken | 175 Pagina's