Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

1947 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 8

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

1947 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 8

3 minuten leestijd

2 A a n de hand van enkele voorbeelden wil ik trachten dit feit en zijn consequenties nader toe te lichten. 2. Als voorbeeld van een onjuiste toepassing van physisch-chemische concepties bij biologisch onderzoek, die leidde tot simplistische voorstellingen, kies ik de methode, die vaak gevolgd is bij het onderzoek van den invloed van de temperatuur op biologische processen. V A N ' T H O F F stelde vast, dat tal van chemische processen bij elke 10 temperatuurverhooging twee a drie maal zoo snel verloopen. A R R H E N I U S gaf een exactere mathematische formuleering. Elk chemisch proces heeft een karakteristieke temperatuurcoefficiënt ," Reeds V A N ' T H O F F en C O H E N hebben, aan de h a n d van gegevens uit de literatuur, er op gewezen, dat een aantal biologische processen, o.a. de ontwikkeling van de eicel, een Q i o hebben van dezelfde grootte-orde als chemische processen. M e r k w a a r d i g genoeg verzuimden zij er op te wijzen, dat deze overeenkomst vermoedelijk alleen van formeelen aard kon zijn. Immers, w a n n e e r de chemicus de invloed van de temperatuur onderzoekt, zorgt hij er in de eerste plaats voor, dat hij met één enkele reactie te maken heeft, en tevens, dat de concentratie van de oorspronkelijke verbinding of verbindingen bij het begin van elke proef gelijk is. D e eerste voorw a a r d e is zeker niet vervuld, en de tweede heeft men bij processen in vivo in het geheel niet in de hand. V e l e biologen hebben zich nadien met enthousiasme op het onderzoek van den invloed van de temperatuur op vitale processen geworpen. Ooirspronkelijk vaak met de bedoeling te ,,bewijzen" dat deze physisch-chemische wet ook voor het organisme geldt, een opvatting, die men, zooals w e r d aangegeven, niet op deze manier kan bewijzen, en ook niet hoeft te bewijzen A a n critiek ontbrak het natuurlijk ook niet, maar deze critiek w a s aanvankelijk niet fundamenteel. Al spoedig ontdekte men, dat de relatie temperatuur-intensiteit v.e, proces niet zoo simpel is als men oorspronkelijk h a d aangenomen. Deze relatie kan n.I. zelden of nooit door een continue kromme worden weergegeven, er treden integendeel vaak één of meer tamelijk abrupte wijzigingen in het verloop \ a n de curve op. Door een aantal physiologen, o.a. P U T T E R , werd -er op gewezen dat dit begrijpelijk is, daar een biologisch proces zeker complex is. Zij gingen uit van de — toch altijd nog te eenvoudige — voorstelling, dat zoo'n proces bestaat uit een, serie opeenvolgende reacties, dus een z.g. ketenproces is. O p grond van enkele onvoldoende gefundeerde uitlatingen van physisch-chemische zijde, w e r d tot voor kort vrij algemeen aangenomen, dat de snelheid van zoo'n ketenproces zou beheerscht worden door die reactie, die de kleinste reactie-constante heeft. Deze reactie, d e ,,master reaction" zou a.h.w. als gangmakef van het geheele

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1947

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 158 Pagina's

1947 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1947

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 158 Pagina's

PDF Bekijken