GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1949 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 5

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

InKoud van d e n 4 7 s t e n Jaargang

Dr L. VAN L O O N Geloof e n G e n e e s k u n d e Prof. D r R. H O O Y K A A S Een D o r d t e n a a r n a a r K a n t e l b e r g . . Prof. D r R. H O O Y K A A S N a t u u r w e t e n s c h a p e n R e f o r m a t i e . . RONDBLIK Een m o d e r n n a t u u r k u n d i g e over de beweijzen voor h e t b e s t a a n v a n God, door Prof. D r H. R. W O L T J E R B u i t e n l a n d s e contacten, door D r G A. L I N D E B O O M . . BOEKBESPREKING D r K. P o s t h u m u s Levensgeheel en School Bezinning v ó ó r v e r v e r n i e u w i n g v a n voortgezet onderwijs m N e d e r l a n d e n in Indonesië, door Prof. D r H. R. W O L T J E R . . . . A. L. J a n s e de J o n g e . K a r a k t e r k u n d e , door R. V E D D E R . . NOTULEN V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n op Z a t e r d a g 15 Mei 1948, n a m i d d a g s 2 u u r , in h e l Hotel des P a y s B a s te U t r e c h t . . . . L a n d d a g d e r Medische Sectie op Z a t e r d a g 5 J u n i 1948 m h e t American-Hotel, Leidscheplem te Amsterdam . . . D r J. P VAN R O O I J E N V a n K a n s r e k e n i n g tot Statistiek . . BOEKBESPREKING P i e r r e L e c o m t e N o u y Wij e n onze b e s t e m m i n g , d o o r Prof. D r R HOOYKAAS Dr G. A L i n d e b o o m H i p p o c r a t e s , door D r L. V A N L O O N . D r L. S l e u m e r Tzn. E l e m e n t e n v a n h e t groepsleven, door D r J. A. V A N D E R H O E V E N D r P . J T O L S M A De P a r a p s y c h o l o g i e BOEKBESPREKING C A B v a n H e r w e r d e n - M a r i a n n e v a n H e r w e r d e n , 16 F e b r . 1874—26 J a n . 1934, door D r C. B R U I N D r A L J a n s e de J o n g e De ik-gij v e r h o u d i n g e n d e ik-zelf v e r h o u d i n g in d e n e u r o t i s c h e zijnswijze. E e n a n t h r o p o l o g i sche studie, door D r A. H U T T E R Prof. D r L. M a s s a r t Biochemie en G e n e e s k u n d e . . . Ir A, L. Delaunois B e s c h o u w i n g e n o v e r m o d e r n e m e d i s c h e p h y s i k a , door D r G. A. L I N D E B O O M NOTULEN V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n op Z a t e r d a g 20 N o v e m b e r 1948 in h e t American-Hotel te Amsterdam D r C. C. J O N K E R De o n t w i k k e l i n g v a n h e t b e g r i p „ k r a c h t " in d e natuurkunde . . . D r J . F O K K E N S . H W. B a k h u i s Roozeboom K. V E R H O E V E N J Lzn.. I n m e m o r i a m W. L. v a n A n d e l . . . RONDBLIK Dr Bernhard Bavmk t • De vrijheid der w e t e n s c h a p in S o v j e t - R u s l a n d , door D r W J. A. S C H O U T E N " . Vergiftigde k w a r t e l s m Algerie E e n n i e u w e plechtige gelofte voor a r t s e n Prijsvragen I n t e r n a t i o n a a l R,K. Medisch Congres, door D r G. A. L I N D E BOOM . . . .

Pag. 1 16 20 25 28

31 33 35 38 41 58 69 70 73 95 96 95 97 98 105 115 123 125 126 127 128 128 129

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1949

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 232 Pagina's

1949 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 5

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1949

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 232 Pagina's