Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Revue 1995 - pagina 84

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Revue 1995 - pagina 84

4 minuten leestijd

Faculteit der Natuurkunde en Sterrenkunde

Afscheid George van der Hoeden

aanwijzingen van docenten af te wach-

Op 8 j u n i nam de heer C. van der

ten zonder echt zelf bezig te zijn zich

Hoeden afscheid, omdat hij met de VUT

de stof eigen te maken. Ook w o r d t

gaat. Van der Hoeden was sinds 1972

leren te veel opgevat als een reprodu-

hoofd van de administratie, en als

ceren van kennis, dus formules kennen.

zodanig een vast punt in de faculteit.

Dit wreekt zich vooral vanaf het tweede

Faculteit 6 5 j a a r

Niet alleen met vragen over beheer en

jaar, wanneer in een hoger t e m p o nieu-

September 1995 bestaat de faculteit

geld hielp hij altijd vriendelijk, ook pro-

we begrippen worden geïntroduceerd

65 jaar. Geen reden voor pensionering,

blemen met bezoekers of onbestelbare

en een groter beroep op zelfstandige

wel een goede aanleiding voor bezin-

goederen loste hij op. Terwijl de (re)pro-

en kritische v e r w e r k i n g w o r d t gedaan.

ning. Welke hoofdlijnen van onderzoek

duktie van dictaten en wetenschappelijke

Het gebrek aan zelfwerkzaamheid heeft

zijn voor het komende decennium het

artikelen geleidelijk steeds meer door

ook aandacht gekregen in de discussie

meest belovend en welke prioriteiten

de wetenschappelijke staf zelf met

over de tweede fase van het voortgezet

worden er gesteld bij bezuinigingen?

moderne tekstverwerkingsfaciliteiten

onderwijs.

Naast de rol als centrum van weten-

werd verricht, namen o m v a n g en com-

In het OKF-project zal een studiehand-

schapsbeoefening vraagt ook die van

plexiteit van het werk op financieel

leiding voor verschillende kerncolleges

schakel tussen middelbare schoolperiode

gebied sterk toe door tweede en derde

worden o n t w i k k e l d in de v o r m van een

en maatschappelijke loopbaan de aan-

geldstroom-activiteiten. In de komende

gestructureerde opeenvolging van acti-

dacht. De faculteit wil de oud-leerlingen

VUSICA zult u enkele 'memoires' van de

viteiten en opdrachten v o o r student en

nadrukkelijk betrekken bij de gedachten-

heer Van der Hoeden aantreffen.

docent. Aan het project zal dr Jan

v o r m i n g hierover. Is 'het bedrijfsleven'

De faculteit hoopt dat hij nog vele jaren

Stuivenberg als vwo-docent deelnemen

nog een aantrekkelijke uitdaging voor

van zijn nieuwe vrijheid mag genieten.

en Ger van Middelkoop (mechanica),

student daar beter zicht op? Met deze en

V w o - d o c e n t b e t r o k k e n bij

tisme), Henk Blok (deeltjesfysica) en

andere vragen streeft een pas g e v o r m d

de natuurkundestudent? Hoe krijgt de

Harrie Boersma (elektriciteit en magneonderwijsproject

Piet Blankert (elektronica) als VU-docen-

taakgroepje 'carrièreperspectief' naar

De faculteit start het komende cursus-

ten; Jaap Buning is coördinator van het

meer contact tussen studenten (inclu-

jaar een onderwijsproject, gefinancierd

project. Al in de voorbereidingsfase

sief promovendi) en oud-leerlingen.

door het Onderwijs Kwaliteits Fonds

blijkt dat natuurkunde steeds weer ver-

Ook aan het onderwijs w o r d t gewerkt,

(OKF) van de universiteit, om aanko-

rast en enthousiasme wekt, zelfs bij

zoals blijkt uit het project dat practicum-

mende studenten een meer effectieve

een als saai ervaren basisvak mechanica.

medewerker drs Jaap Buning op deze

studiehouding bij te brengen. De over-

Nu zullen de docenten deze ervaring

pagina's beschrijft. Daarnaast zal ook

gang van v w o naar w o blijkt vaak te

nog moeten gaan overdragen op de

in algemene zin nagedacht moeten

groot. Studenten hebben de g e w o o n t e

studenten. Gaap Buning)

worden over het imago van het vak natuurkunde, in middelbaar onderwijs en samenleving. Het is de bedoeling deze verschillende aspecten te belichten op de komende oud-leerlingendag, waarvoor bij het ter perse gaan van dit n u m m e r nog geen d a t u m was vastgesteld.

De n i e u w e VUSICA is uit In j u l i is het jongste nummer van VUSICA verschenen, met uitgebreid faculteitsnieuws. Mocht u als begunstiger van STOLP het blad niet hebben ontvangen, dan kunt u een exemplaar aanvragen bij dr K. Allaart, tel. (020) 4 4 4 7852.

30

Het eerstejaars college elektriciteit en magnetisme van prof.dr H.J. Boersma.

vrije

Universiteit

amsterdam

Revue

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1995

Revue | 104 Pagina's

Revue 1995 - pagina 84

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1995

Revue | 104 Pagina's

PDF Bekijken