GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteitsblad 1950 - pagina 2

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrije Universiteitsblad 1950 - pagina 2

3 minuten leestijd

Declamatorium De foto, hierbij geplaatst, is van een koor dat speciaal tot uitvoering van het declamatorium in het leven is geroepen. Dat is nu nog eens enthousiasme. Dat het een groep uit Woudsend is, die zich zo spontaan gaf, bewijst weer eens opnieuio dat in Friesland nog altijd een warme belangstelling voor onze Vrije Universiteit leeft. In de tweede rij vindt U op de foto o.a. als derde van rechts onzen correspondent, den heer A. Boeyenga. Verder naar links de heer K. Kuiken (directeur), en de heer Jelle Nijdam (organist), terwijl tussen die beide de declamatrice, Mej. T. Osinga, plaats nam.

ONZE V.U. SLOT VAN PAG. 1 rust van den werkman? W a t kan er gedaan worden, opdat er een normale arbeidsdag kome ? W a t kan gedaan worden voor de arbeiderswoningen? W a t voor de pensionneering van de arbeiders ? enz. Aan de rijksuniversiteiten houdt men zich met deze vragen reeds druk bezig. Daar wordt echter het antwoord gezocht buiten het licht van het Woord. Daar wordt met de inzettingen Gods niet gerekend. E n alleen de gereformeerde rechtswetenschap k a n het rechte antwoord op al die vragen geven. Daarom is het broodnoodig, dat de leer der staathuishoudkunde ook aan de Jurdische faculteit der Vrije Universiteit worde beoefend, opdat ons volk v a n haar de noodige voorlichting in den strijd om het recht op dit gebied moge ontvangen.' Het citaat is lang. Maar in het licht ervan is het aanstonds duidelijk, dat het werk van Prof. Diepenhorst veel heeft bijgedragen tot een beter verstaan van de genoemde vraagstukken. Zijn arbeid onder ons is niet vergeefs geweest. Voor zijn opvolger, die in deze maand hoopt op te treden. Prof. Dr T.P. van der Kooy, blijft er in de geheel nieuwe constellatie, die sedert vijftig jaren op economisch gebied is ingetreden, nog genoeg werk over. Op fijne wijze heeft Prof. Diepenhorst in zijn afscheidscollege den nieuwen hoogleraar ingeleid. Het beginsel biedt waarborg, dat er bij alle onderscheid toch continuïteit zal zijn. Daarom kan in een afscheidswoord, als op 15 December j .1. uitgesproken werd, de weemoed terugtreden en de dankbaarheid overheersen. D.N. 2058

Inleiding, door W. Krijger voor de J.V. 'Eben Haëzer' te Zwijndrecht, Grote Lindt, gehouden. Reeds op de lagere school leerden we dat er 4 openbare universiteiten bestaan, 1 R.K.universiteit in Nijmegen en een vrije universiteit in Amsterdam. We leerden dan verder hoogstens nog dat een universiteit uit 5 faculteiten bestaat en dat het er allemaal geleerde bollen zijn. E n daar wij maar gewone jongens waren, hadden we verder niets te maken met al dat geleerde gedoe. Zo denken de meesten er nog over en beseffen niet het grote verband, dat bestaat tussen de wetenschap die uitgedragen wordt op' de hogere scholen en het denken der gewone mensen. Maar wist men wel, dat alle godsdienstige stromingen en richtingen hoofdzakelijk naar voren kunnen komen door middel van een universiteit ? Op de hogescholen worden predikanten en andere leidslieden gevormd, die hun ideeën aan het volk doorgeven. Het is daarom zo uiterst belangrijk in welke richting deze gestuurd worden. Wordt hun humanistische wijsheid voorgehouden, dan zullen ze in vele gevallen ook zelf humanist worden met het gevolg, dat ook het volk met hun theorieën besmet wordt. De practijk leert dan ook, dat wanneer aan de universiteit een of andere nieuwe leer ontstaat, deze na verloop van tijd gemeen goed voor de massa geworden is. Dit hebben de Gereformeerden uit de vorige eeuw duidelijk ingezien. Kuyper en zijn medestanders zagen dat de vrijzinnigheid en het himianisme, dat op de universiteiten geleerd werd hoe langer hoe meer ingang vonden bij het volk. Daarom meenden ze deze bedroevende toestand een halt toe te moeten roepen. Anders zou het hele volk vergiftigd worden. Men heeft dan ook omstreeks het midden van

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1950

VU-Blad | 131 Pagina's

Vrije Universiteitsblad 1950 - pagina 2

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1950

VU-Blad | 131 Pagina's

PDF Bekijken