Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteitsblad 1951 - pagina 7

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrije Universiteitsblad 1951 - pagina 7

4 minuten leestijd

^ met schaar Enkele citaten uit brieven van een onzer correspondenten uit het Noorden: 'In samenwerking met de mannenvereniging organiseerden we een propaganda-avond voor de V. U. in ons landelijk dorpje. Het spreekt vanzelf, dat alles in het werk gesteld werd zoveel mogelijk bezoekers te krijgen. Het deed ons goed ook van de Hervormde predikant de verzekering te ontvangen, dat daar vanaf de kansel de vergadering zou worden aangekondigd. Een prachtige avond. De V. U. in het middelpunt. Dankbaarheid jegens God den Heere voor de rijke zegeningen ons geschonken, maar ook reden tot vernieutvde activiteit, er moet ivat gebeuren, immers de Medische faculteit is er /' Enkele weken later volgt een lange lijst van nieuw ingeschreven en verhoogde contributies, met aan het slot de verzuchting " k Zou heel mijn persoon willen geven voor dit mooie werk'.

^ lijmpot Zo k a n het ook Een enthousiaste brief ontvingen we van den secretaris van het plaatselijk comité inMeppel, den heer Kerkhof. Er was dan ook reden voor. ' Vandaag iverd mij de verrassende mededeling gedaan aldus onzen correspondent, dat op 24 December in de kerkcollecte een gift werd gevonden vanf. 1000.— {duizend gulden). Het voor de Medische faculteit bestemde bedrag is heden per giro aan U overgemaakt'. Inderdaad een blijde verrassing. Met bijzondere erkentelijkheid werd dit bedrag voor onze jongste faculteit geboekt. Een totaal onbekende gever, ook voor ons. Zeer waarschijnlijk echter langs dezen weg te bereiken. Zeer hartelijk dank N.N.

^ e n vulpen Zijn er nog mogelijkheden? Aan het Bureau krijgen we nog al eens te horen, dat in een bepaalde plaats voor de V.U. niets meer te doen is, enkele jaren geleden •werd een actie gevoerd, of werden zo en zoveel busjes geplaatst. In Hemelum (om één van vele andere plaatsen te noemen) denkt het comité er anders over. Ook daar leken de mogelijkheden niet groot. De contributiestand was reeds vrij hoog. 'Nu het voor de Medische faculteit nodig is, zijn we als comité toch weer op stap gegaan, schrijft ons de correspondent. We kunnen U weer een lijst van nieuwe contribuanten en verhogingen aanbieden. Avond aan avond gaan ive er op uit voor onze V. U.; het vraagt veel van onze vrije tijd, maar ons werk wordt rijkelijk door God gezegend. Boekt U ze loeer in op onze lijst?'

Goed voorgaan, doet . . . . M.evrouw Boot-Hendriks uit Delft schrijft ons .• 'Dezer dagen ontving ik een briefje van een heel jong meisje uit onze plaats, zij schrijft mij: 'Nu ik sedert kort zelf verdien, wil ik ook graag een V. U.-busje van U ontvangen". Als alle jonge meisjes met eigen verdiensten een busje vragen, is het ideaal van honderdduizend spaarsters Vrouwen V.U. Hulp Keel gauw bereikt. De V.U. en het Hften De heer C. B. van de Wal te Driebergen schrijft o.a.; ' V. U. en liften, ivat heeft dat nu met elkaar te maken ? Meent ge dat? Dan hebt ge 't toch mis. Ik heb in mijn auto een V.U. busje liggen voor de Medische faculteit. Wanneer ik langs de iveg iemand zie die er fatsoenlijk uitziet en die 't verlangen kenbaar maakt mee te mogen rijden, dan voldoe ik aan dat verlangen. Waarom ook niet, naastenliefde is nooit verkeerd en ieder mens beschikt nu eenmaal niet over een auto. Maar ik presenteer het busje en stel de voorivaarde er minstens een kwartje in te doen. Waarom zouden vrienden van de V.U., die over een auto beschikken en gewoon zijn lifters mee te nemen, niet een busje in hun dashbordkastje leggen om 't bij voorkomen te presenteren? Men zal er dan lichter toe komen naastenliefde te betrachten en dient gelijktijdig het belang van de V. U. Duizend automobilisten, die gemiddeld tweemaal per iveek een lifter oppikken, brengen op z'n minst vijf en twintig duizend gulden in 't laadje'. Een goede gedachte, die ook door enkele andere V.U. vrienden wordt toegepast. Wie volgt ? Dankbaarheid Overgenomen uit een brief van een onzer correspondenten, die een kwitantie kreeg toegezonden, ter incassering bij iemand van wien hij geen bijdrage voor de V.U. verwachtte; 'Op mijn vraag, hoe hij contribuant van de V. U. was geworden — ivat ik intussen zeer aangenaam vond, antwoordde deze heer, dat hij aan de V.U. zijn titel had gehaald. Aan die tijd bewaarde hij de aange- . naamste herinnering en ivilde ook daarom de V.U, gaarne met zijn contributie steunen'. De schrijver voegt hier aan toe; 'wellicht voor menig man uit onze eigen kring beschamend' en wij moeten hem in dit 'wellicht' — helaas — we) gelijk geven. Met Uefde geven In 'Ons Kerkblad' Classis Arnhem schreef de heer Germans te Velp: 'Straks Christen-artsen te krijgen, aan onze eigen Universiteit opgeleid. Dit grote gebeuren moet de aandacht opnieuw bepalen bij de ivaarheid van het ongelooflijk grote bezit, dat ive toch in onze V. U. hebben. De thans levende generatie moge dan ook met de oude garde, er opnieuiv van doordrongen icorden: we zien 2183

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1951

VU-Blad | 92 Pagina's

Vrije Universiteitsblad 1951 - pagina 7

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1951

VU-Blad | 92 Pagina's

PDF Bekijken