Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteitsblad 1954 - pagina 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrije Universiteitsblad 1954 - pagina 3

4 minuten leestijd

Ouderen en j o n g e r e n

De Vrije Universiteit moet het hebben van ouderen schare van jongeren is, die gereed staat uit hun miden jongeren tezamen. Het is niet genoeg, dat het den mannen en vrouwen af te stoten om de ledige oudere geslacht zich achter haar schaart en met ge- plaatsen onder de ouderen te vervullen ? beden en gaven haar steunt. Wanneer de jongeren Wij kunnen de jongeren niet missen. Wij zien uit zich er niet bijvoegen en eveneens zich voor haar in- naar steeds nieuwe groepen van jongeren, die zich bij spanning getroosten, is het onmogelijk dat de Univer- ons komen aansltdten en die met ons de zaak der siteit op den duur in stand gehouden wordt. Dan Vrije Universiteit voor hun rekening willen nemen. loopt het onherroepelijk op haar ondergang uit. Wij hebben hen nodig, in het vertrouwen dat ook zij Wanneer ik dit uitspreek, ben ik mij bewust niets bereid zullen zijn dezelfde taak, die vroegeren en ook nieuws en niets onbekends te beweren. Het is de wij aanvaard hebben, op zich te nemen en daarvoor meest vanzelfsprekende zaak ter wereld. verantwoordelijkheid te dragen. Toch is het, meen ik, nuttig bij deze waarheid, hoe Is het ons ernst met deze begeerte het jongere gedoodgewoon en hoe vanzelfsprekend ook, af en toe slacht naast ons te ontmoeten bij het werken en strijstil te staan. Mijn gedachten werden er althans dezer den voor de goede zaak, die ons lief is geworden? Het dagen weer opzettelijk op gericht. En ik neem de vrij- wil zeggen, dat wij gereed staan die jongeren te ontheid ook onze lezers met dit artikel in dezelfde ge- vangen zoals zij zijn, met al hun eigenaardigheden. dachte er aan te betrekken. Zij spreken hun bijzondere taal. Zij gaan op hun eigen Het oudere geslacht vormt een aanzienlijk getal. manier te werk. Zij benaderen de kwesties vaak langs Ik zou het preciese aantal van de vrienden en voor- een anderen weg dan die ons vertrouwd is geworden. standers van onze Universiteit niet kunnen noemen. Zij geven meermalen de voorkeur aan andere middeHet is in ieder geval veel groter dan dat hun namen len om het begeerde doel te bereiken dan wij gewoon in één nummer van ons blad opgesomd zouden kun- zijn aan te bevelen. nen worden. Mannen en vrouwen bevinden er zich Er rijzen hier ongetwijfeld vragen en soms moeionder^ ook uit alle standen en lagen der bevolking. lijkheden. Waarom zouden wij het loochenen? Over Het is duidelijk, dat dezelfden van tien, van twintig jaar en meer terug,. ^ ^ ~ "^~ er niet blijven. Telkens zien wij er uit hun midden wegvallen. ledere maand zou er van zulken, die uit de rijen Steeds werd gebouwd in de loop van de eeuwen die gingen; ^ verdwijnen, een lijstje kunnen opgeLaat ons ook' heden het lied van het bouwen nog zingen! maakt worden. Elders in dit nummer ' Klaar is het plan voor het werk, dat wij willen verrichten. komen enkele namen van dien aard Kloek de idee van 't gebouw, dat wij straks zullen stichten. voor. Ik denk thans speciaal ook aan Goed is de grond, waar ons gasthuis omhoog zal verrijzen. twee mannen, die heel veel voor onze Sterk is de stuwende wil, die zal leiden en wijzen. Universiteit zijn geweest en zich nauw Luid klink het woord, dat op heden te spreken wij wagen, aan haar verbonden wisten. Het. zijn Duid'lijk de steni, die om hulp en om steun U komt vragen. Mr H. Bijleveld en Dr J.J.C, van Dijk, Gul zij de hand, die zal helpen en geven naar krachten. die beiden tal van jaren als directeuRijk zij de zegen van boven, waarop wij steeds wachten. ren haar mede bestuurd hebben. Hun verdiensten behoef ik hier niet uiteen Groots is het werk, dat wij gaarne willen beginnen; te zetten. Beide mannen hebben onder Slechts door véél steun kan ons pogen gestalte gewinnen. ons een goeden naam gehad en hun Dragen wij allen één steen bij, dan zal iedejr schouwen gedachtenis zal bij ons steeds in ere W a t - in gedachten - wij reeds uit graniet konden houwen. blijven. Maar zij zijn thans voor goed Huizen gegroeid uit de talloze oifers van velen. van ons heengegaan. En met hen zijn Zingen het Ued van het bouwen uit talloze kelen. er telkens weer anderen, die de geleHuizen ontstaan door zó krachtige hulp van ons allen. deren van het oudere geslacht doen Dat zijn de burchten, die ook nog na eeuwen niet vallen. slinken. Werken met hemelse steun en van nijvere handen. H u n gelederen behoeven keer op Zijn als de rotsen zo sterk, waaraan stormvloeden stranden. keer aanvulling. En hoe zal dit kunnen M. J. Hansen gebeuren, wanneer er niet een grote

2407

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1954

VU-Blad | 96 Pagina's

Vrije Universiteitsblad 1954 - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1954

VU-Blad | 96 Pagina's

PDF Bekijken