Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteitsblad 1954 - pagina 8

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrije Universiteitsblad 1954 - pagina 8

4 minuten leestijd

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze De boze blijft woelen en woeden, in de harten der mensen, ja in het bestand van heel de wereld. Van mensen is geen heilstaat te wachten, technisch noch materieel, socialistisch noch communistisch. Laat onze Universiteit blijven belijden in en door al haar faculteiten dat de heilstaat principieel in Jezus

Christus is aangebroken 'en na dit leven in volmaaktheid ons wacht; ons, die, in eenheid met deze onze geloofsstichting, kennen en beleven het 'ora et labora'. Winsum (Gr.) Ds J. R.Sybrandi (Uit een toespraak, getiteld: De jeugd en de V.U., voor de jeugdmeeting te Groningen).

Grroeiend a a n t a l jstiifleiiten Het is een verheugend verschijnsel, dat de Vrije Universiteit zich ook voor wat betreft de aan haar studerenden nog steeds in een groeiende belangstelling mag verheugen. Bedroeg het totaal aantal studenten per 1 Januari 1953 1680, per 1 Januari 1954 is dit gestegen tot 1744. De studierichtingen, die tot dezen groei verhoudingsgewijs het meest hebben bijgedragen, zijn achtereenvolgens de medicijnen (van 85 lot '00), wel een bewijs hoe levensvatbaar deze nieuwt lauulteit is, de economie (van 292 tot 323), letteren en wijsbegeerte (van 90 tot 98), de psychologie (van 132 tot 143) en de wis- en natuurkunde (van 360 tot 375). De theologische faculteit is daartegenover in studentenaantal teruggelopen (van 393 tot 391) evenals de juridische faculteit (van 278 tot 265) en de notariaatsopleiding (van 16 tot 12). Onder de ingeschrevenen bevinden zich 87 buitenlanders, verdeeld over 10 nationaliteiten, t.w. 2 Ambonezen, 17 Amerikanen, 2 Belgen, 1 Canadees, 6 Duitsers, 1 Engelsman, 1 Hongaar, 42 Indonesiërs, 1 Koreaan en 14 Zuid-Afrikaners, en voorts 1 uit Indonesië en 4 uit West-Indie afkomstige Nederlanders. Onder hen gaat de grootste belangstelling uit naar de theologische faculteit (39) en de economische faculteit (31). Merkwaardig is daarbij, dat de laatste groep vrijwel geheel uit Indonesiërs bestaat. Deze richten overigens hun belangstelling voornamelijk op de theologie (7) en de psychologie (3). De Amerikanen zijn of theologen (14) of philosophen (3). De Zuid-Afrikaners en Duitsers bewegen zich eveneens in hoofdzaak op het terrein van de theologie (respectievelijk 10 en 4).

Bij het nagaan der gegevens treft het, dat de Vrije Universiteit ook een groot aantal studenten trekt uit niet aan haar geestverwanten kring. Onder de ingeschrevenen bevinden zich o.a. 29 Rooms-Kathoheken (van wie eengroot aantal juristen). Voor het overige komen de studenten uit 17 protestantse (d.i. in dit verband niet Rooms-Katholieke) kerken of godsdienstige gemeenschappen. Hiervan zijn sterk vertegenwoor^ digd de Gereformeerde Kerken (1952), de Nederlandse Hervormde Kerk (276), de vrijgemaakt Gereformeerde Kerken (33), de Christelijke Gereformeerde Kerken (24) de Doopsgezinden (14) en de Luthersen (13). Ook de theologische faculteit deelt in deze verscheidenheid. In haar zijn ingeschreven 374 leden van de 'TIS^^: ;? Gereformeerde Kerken, 6 van de Nederlandse Hervormde Kerk, 6 van de Christelijke Gereformeerde Kerken, 2 van de Gemeente van Christus en 1 van de vrijgemaakt Gereformeerde Kerken, alsmede 1 Baptist en 1 Vrij Evangelische. Wanneer wij voorgaande gegevens niet zien als een dor statistisch materiaal, doch als een aanduiding van levende mensen, is wel duidelijk over welk een groot gebied de Vrije Universiteit haar invloed doet gelden, zowel nationaal als internationaal. En dan spraken wij hier alleen nog maar van de studenten. Hoe groot wordt daarmede ook de verantwoordelijkheid voor onze Vrije Universiteit. Dit zal ons moeten brengen tot nog krachtiger gebed om de leiding van Gods Geest voor allen, die aan haar onderwijs hebben te geven, opdat zij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift hun weg kunnen en mogen gaan. J.J.D.

Ie iiajaarsilieliting' Vrooweii ¥.U. IIiil| Al de dubbeltjes, stuivers, centen en wat voor munten er verder ook maar uit de spaarbusjes bij de najaarsüchting 1953 en aan losse giften werden verzameld, brachten met elkaar de kapitale som van rond ƒ125.400.- op, verdeeld als volgt:

gewone busjesUchting ƒ. 105.819.52 extra-gift jubileum 1955 ƒ. 19.584.31 Wat een spaarzin en wat een bedrag. En wat een trouw bij de hoofden, die ook nu weer er op uit trokken om de ongeveer 90.000 busjes te legen, de op-

M 2412

A:LAii&.ii(i!x:iiii::S&j^sS^r>:S.

isSJai^iiiÖii^

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1954

VU-Blad | 96 Pagina's

Vrije Universiteitsblad 1954 - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1954

VU-Blad | 96 Pagina's

PDF Bekijken