Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteitsblad 1955 - pagina 4

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrije Universiteitsblad 1955 - pagina 4

4 minuten leestijd

^ Wanneer iemand iets voor onmogelijk verklaart, betekent dat in veel gevallen dat hem de lust ontbreekt om er aan te beginnen

Behalve deze bedragen, rechtstreeks uit de correspondentschappen ontvangen of toegezegd, kan nog worden genoemd een bedrag van ƒ 75.000.—, samengesteld idt diverse giften, die, hoewel voor het millioen gegeven, om verschillende redenen niet ten gunste van een plaats of provincie konden worden geboekt; in sommige gevallen is naam en woonplaats van de afzender zelfs niet bekend. Met inbegrip van deze ƒ75.000.— is er derhalve rond ƒ765.000.— van het benodigde millioen bij elkaar. De pessimisten zullen naar dit bedrag met een zekere verbazing kijken. Het overtreft hun verwachtingen. De optimisten en zij, die het werk aanstonds flink aanpakten en doorzetten, zullen zich afvragen hoe het mogelijk is, dat we er nu nog niet zijn. Ons dunkt, dat de opbrengst t o t heden tot tevredenheid stemt. Drie kwart is er in nog geen anderhalf jaar. Het laatste kwart moet in de resterende maanden zonder al te grote inspanning ook te vinden zijn. Dapper Delft Er zijn plaatsen, die er eerlijk van overtuigd zijn, dat de raming voor hun aandeel in het millioen te hoog gesteld is. En in de meeste gevallen is men in Amsterdam er even eerlijk van overttdgd, dat opmerkingen in deze richting ongegrond zijn. De cijfers zijn tot en met bekeken, gecontroleerd en gecorrigeerd, alvorens ze, in overleg met de provinciale besturen, definitief werden. Al heel wat 'klachten' over te hoge raming zijn dan ook, na rustige bespreking, weggenomen. Dit wil allerminst zeggen, dat er, als men de bedragen van verschillende plaatsen vergelijkt, geen onefienheden zijn. Ramingscijfers waren altijd moeilijk te maken. Er moet vaak met allerlei plaatselijke omstandigheden worden gerekend en niet altijd gelukt dat in voldoende mate. Maar in het algemeen genomen blijkt de raming toch wel juist te zijn. Verschil van opvatting over bedragen van ƒ25.— of ƒ50.— kan men bij dergelijke cijfers nooit voorkomen. Doch die verschiUetjes spelen geen rol. De vraag is belangrijk hoe men zich plaatselijk

tegenover de raming stelt. Gaat men, als het bedrag hoog lijkt, bij de pakken neerzitten of pakt men met te groter energie aan ? Delft is één van de plaatsen, waar men met de actie nog niet klaar is; waar men met de opbrengst beneden het geraamde bedrag bleef. Jammer voor Delft, waar het werk voor de V.U. in zo actieve handen ligt en waar ook voor deze actie met élan is gewerkt. Gelukkig: Delft laat het er niet bij zitten. Daarover hebben we ook nooit zorg gehad. Het mag dan moeilijk blijken; men zet door. Ook tot aanmoediging van anderen, die in soortgelijke situatie Verkeren, nemen we hier een gedeelte over uit een artikeltje van Dr H. Mulder, dat hij als voorzitter van het V.U. comité in de Gereformeerde kerkbode schreef: 'Zoals waarschijnlijk algemeen bekend is, wordt van Delft een bijdrage van achtduizend gulden verwacht voor het Jubileumfonds van onze Vrije Universiteit. Men hoopt in dit jaar in verband met het 75jarig bestaan dezer Universiteit een bedrag van een mUlioen gulden aan te bieden, opdat de voorgenomen bouw van ziekenhuizen en klinieken ten behoeve van de Medische faculteit zal kunnen worden verwezenlijkt. Alle gemeenten hebben daarvoor naar recht en billijkheden een aanslag gekregen. Delft werd, gezien waarschijnlijk de liefde voor de V.U., die hier altijd getoond werd, op het niet geringe bedrag van ƒ8.000.— getaxeerd. Nu moet ik tot mijn spijt mededelen, dat dit bedrag nog niet bij elkaar is. Tot dusver werd ongeveer ƒ6.500.— ontvangen. We komen dus nog eenƒ 1.500.— te kort. Dat de aanslag (nog) niet bereikt werd, ligt naar mijn stellige overtuiging niet aan gebrek aan ijver bij de comitéleden. Deze hebben hard genoeg gelopen en initiatieven genoeg ontwikkeld. Het niet ontvangen van de geraamde som ligt ook niet aan tekort aan Uefde voor de V.U. bij de gemeenteleden. Dat zou volkomen in strijd zijn met wat bij vroegere gelegenheden op dit punt werd geconstateerd. Het enige, dat er op zit, is dat ik nogmaals Uw

•^ Het geheim van welslagen ligt in drie dingen heginnen 2488

doorzetten

afwerken

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1955

VU-Blad | 132 Pagina's

Vrije Universiteitsblad 1955 - pagina 4

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1955

VU-Blad | 132 Pagina's

PDF Bekijken