Bekijk het origineel

Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 2

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 2

3 minuten leestijd

In Memoriam Arson Pieter Wilhelm Leonard Dubbeldam Is het vreemd, als een jonge, gezonde kerel van 22 jaar deze Psalm op zijn verzoek samen met zijn moeder leest, voor hij weer naar zijn onderdeel vertrekt, na samen met haar de Kerstdagen thuis te hebben doorgebracht? Neen, niet vreemd en het zou ook onopgemerkt gebleven zijn, ware het niet, dat dit voorval een troost werd voor hen, die opgeschrikt werden door het bericht van het abrupte einde aan dit jonge leven. Op Nieuwjaarsdag is Leo Dubbeldam, oud 22 jaar, om het leven gekomen bij een dienstongeval in het militaire kamp te De Lier. Hoewel aanvankelijk een alumnus van de Vrije Universiteit, werd hij, al spoedig na het begin van zijn studie, ingeschreven aan de Stedelijke Universiteit van Amsterdam door een verandering van studierichting. Niet het feit, dat hij lid bleef van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit, deed hem onder ons blijven verkeren, want zijn bescheiden en algemeen beminde persoonlijkheid had zich reeds een blijvende plaats verschaft. Dat bleek, toen hij tijdens zijn tweede studiejaar in militaire dienst werd geroepen, want menig vrij weekeinde werd met ons, zijn vrienden, doorgebracht.

Ik zal mijn leven lang geen hulp behoeven: Geluk en zegen hebt gij mij bereid Tot ik verheerlijkt in mv huis mag toeven. Uw licht, uiv vrede, — tot in eeuwigheid. Ps. 23. Gabriel Smit

Daarom is het ook niet vreemd, dat hij op deze plaats herdacht wordt, want hij was een der onzen. Daarom is juist voor ons, studenten aan de V.U., zijn plotseling sterven een memento mori. En Psalm 23 zijn levend getuigenis.

G. W. van H.

Een Christelijk getuigenis in Korea Enige tijd geleden ontvingen wij weer nieuws van Ds Yune Sun Park uit Korea, die gedurende een gedeelte van de cursus 1953-1954 aan de Vrije Universiteit studeerde. (Zie hiervoor ook het Vrije Universiteitsblad van December 1953). Helaas heeft Ds Park destijds onverwacht midden in de cursus zijn verblijf in Nederland moeten afbreken in verband met het plotseling overlijden van zijn vrouw ten gevolge van een auto-ongeluk. Ds Park maakt in zijn brieven nog steeds met

Vr ij e Un iversiteitsblad

dankbaarheid gewag van de tijd die hij in Nederland heeft mogen doorbrengen. Het Contact met de Calvinisten in de lage landen stelt hij op hoge prijs. Hij verwacht veel van het Gereformeerde theologisch denken hier te lande ter ondersteuning van het werk van zijn kerken en zijn theologische school. Dat blijkt ook hieruit, dat hij bij het schrijven van commentaren op diverse Bijbelboeken, waaraan hij een belangrijk deel van zijn tijd besteedt, ijverig gebruik maakt van commentaren die hier te lande ver-

verschijnt eenmaal per maand

Orgaan van de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerden grondslag Redactie: Prof. Dr D. Nauta (eindredacteur) - Mr G. H. A. Grosheide - Prof. Dr H. Smitskamp - Prof. Dr J. Waterink Dr J. D. Dengerink - Drs O. Jager - Dr J. C. A. van Loon en B. Faber Adres van de Redactie: Keizersgracht 166 - Amsterdam-C.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1956

VU-Blad | 116 Pagina's

Vrije Universiteitsblad 1956 - pagina 2

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1956

VU-Blad | 116 Pagina's

PDF Bekijken