Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 3

2 minuten leestijd

in memoriam mr. J. Verdam

Zondag 13 december j l . nam G o d tot Zich onze

oud-curator

donderdag

Mr.

J.

17 december

Verdam.

En

d.a.v. had

zich

een brede schare verenigd om te Monnikendam, waar mr. V e r d a m op 17 juli 1883 was geboren, na een dienst in het

hem

zo vertrouwde kleine kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk, hem te ruste te leggen op het kerkhof rond de monumentale grote kerk ter plaatse. Geheel

in

de geest van de

overledene

stond Schrift en Psalmwoord in het middelpunt en was het woord van gedachtenis en troost, door dr. Kunst gesproken, gericht niet op grootmaking van de mens, maar van Hem Die in deze mens zo kostelijke gaven had gegeven. Inderdaad kostelijke gaven I En hij

heeft

daarmee gewoekerd op velerlei terrein. Zijn

loopbaan

bij

de rechterlijke

macht,

waarin hij in 1931 als rechter in de arron-

toeneming

dissementsrechtbank

volstrekt

te

Amsterdam

zijn

intrede deed, vond haar bekroning in het

curator

van

het

onhoudbaar bleef

hij

werk

de

combinatie

was geworden.

al zijn

krachten

Als

geven

presidentschap van het Gerechtshof aldaar,

aan het werk, dat de volle liefde van zijn

wel

hart had.

een blijk

welke

zijn

van de

bijzondere

grote

waardering,

aanleg

voor

het

rechterlijk werk ondervond.

En, terwijl hij zijn velerlei arbeid geleidelijk moest loslaten, heeft hij tot zijn 80sle jaar

Maar naast dat veeleisende werk stelde hij

het curatorschap bekleed, en zelfs toen viel

ook op kerkelijk en maatschappelijk terrein

het hem moeilijk het werk, waaraan hij tot

zijn krachten ter beschikking. V e l e instel-

het laatste toe een groot aandeel had ge-

lingen heeft hij daardoor aan zich verplicht,

had, los te laten.

maar wel in zeer bijzondere mate de V r i j e

Z i j n mede-curatoren lieten hem node gaan.

Universiteit.

Z i j n medewerking was van bijzondere be-

In 1927 werd hij benoemd tot van

het

secretaris

college van Curatoren van

de

tekenis:

niemand kende

als hij met

zijn

veel-jarige ervaring alle verhoudingen bin-

Universiteit, waaraan hij zelf zijn opleiding

nen de Universiteit, en bij alles was voor

had genoten. Mr. Th. Heemskerk was toen

hem de eigen aard van onze Universiteit

voorzitter. O o k over

deze

in latere jaren sprak

voorzitter

met

de

hij

grootste

— de beoefening van de wetenschap het

licht van Gods

Woord

in

— de toets

verering, gelijk wederzijds Heemskerk hem,

voor de te nemen beslissingen. Geen werk

o.a.

voor de Universiteit, die hij op het hart

blijkens

de

krachtige

aanbeveling

welke hij hem voor het rechterschap mee-

droeg, was hem ooit teveel; ook in velerlei

gaf, zeer waardeerde. Het is dan ook be-

commissies

grijpelijk

werkzaam;

dat na het overlijden

van

mr.

was hij zijn

de

Universiteit

rechterlijke

voor

mentaliteit

Heemskerk in 1932 Directeuren mr. V e r d a m

kwam daarbij zeer te stade.

in zijn plaats tot curator benoemden. En

Z o heeft hij de Universiteit een mensen-

daarnaast bleef hij zich met het Secreta-

leven lang gediend. En wij danken

riaat

belasten, en

hij heeft

voor

laak

volgehouden

tot

die

1945, toen

dubbele bij

de

wat Hij zo vele jaren lang in

God mr.

V e r d a m aan de Universiteit heeft gegeven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1965

VU-Blad | 200 Pagina's

Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1965

VU-Blad | 200 Pagina's

PDF Bekijken