Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 5

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 5

3 minuten leestijd

VOORSTEL WIJZIGING STATUTEN (zie punt 2a van de agenda op p^g. 4)

a. In artikel 12 worden opgenomen een nieuw lid 1 en 2, luidende;

b. Voor het huidige artikel 12 wordt een , , 3 " geplaatst.

1. Omtrent alle zaken, welke volgens deze statuten tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, kan ook door middel van een schriftelijke stemming onder de leden, de plaatselijke afdelingen en de in artikel 10, derde lid, bedoelde plaatselijke correspondenten worden beslist. Het bestuur wint in alle gevallen vooraf het advies van de Raad van Bijstand in.

c. Artikel 21 wordt gelezen: Een besluit tot wijziging van de statuten kan, ook indien daarover met toepassing van artikel 12, eerste lid, schriftelijk wordt gestemd, slechts worden genomen met tweederden der uitgebrachte stemmen.

2. Indien het bestuur een schriftelijke stemming als bedoeld in het voorgaande lid doet plaatsvinden, voegt het bij het stembiljet een toelichting op het desbetreffende voorstel alsmede het advies van de Raad van Bijstand. Het bestuur stelt de stemgerechtigden tenminste drie weken in de gelegenheid tot terugzending van het stembiljet. Het bestuur treft zodanige voorzieningen, dat controle op de uitslag der stemming mogelijk is.

TOELICHTING De relatief geringe deelname van Verenigingsleden aan de Algemene Vergadering heeft bij ons de vraag opgeroepen, of het niet nuttig zou zijn in de statuten van onze Vereniging de mogelijkheid te openen ook anders dan op een Algemene Vergadering zaken onder de leden in stemming te brengen, nl. via de post. Men zou kunnen tegenwerpen dat de geringe deelname aan de vergaderingen wijst op ongeïnteresseerdheid. Voor velen zal naar onze mening het tijdstip en de plaats van vergaderen een belemmering vormen, terwijl er ook velen zijn die een dermate druk bezet programma hebben, dat redelijkerwijs van hen niet verlangd kan worden dat zij onze vergaderingen bijwonen.

Wij zijn ons bewust dat bij een ,,postale" stemming discussie niet mogelijk is; de praktijk wijst echter uit dat ook op een Algemene Vergadering discussies nauwelijks tot haar recht kunnen komen. Het nadeel dat discussie uitgesloten is, weegt mede daardoor ons inziens niet op tegen het grote voordeel, dat bij postale stemming alle leden gelegenheid ontvangen zich over het voorstel in kwestie uit te spreken. Een andere reden om de mogelijkheid van ,,postale" stemming in te voeren is, dat het daardoor mogelijk wordt een uitspraak van de leden te vragen over aangelegenheden. welke niet kunnen worden aangehouden tot de eerste Algemene Vergadering en op zich niet het bijeenroepen van een buitengewone vergadering — waarmee trouwens ook geruime tijd gemoeid is — wettigen. De grootst mogelijke meerderheid van de Raad van Bijstand heeft een positief advies over het voorstel uitgebracht (art. 20 van de statuten).

^ Ondergetekende, naam: adres: woonplaats: INZENDEN

verzoekt toezending van:

VOOR 27

JANUARI

datum:

a.

toegangskaart(en) extra Algemene Vergadering

b. I

reductiebon (nen) N.S.

c.

lunchkaart(en) handtekening:

(Alleen bij deelname) deze bon inzenden vóór 27 januari a.s.

vu-BLAD

<

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1971

VU-Blad | 101 Pagina's

Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 5

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1971

VU-Blad | 101 Pagina's

PDF Bekijken