Bekijk het origineel

Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 2

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 2

2 minuten leestijd

van de

iar~

redactie

Orgaan van de Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag.

Het „ v e r v o l g van Deventer" is op 6 februari in Utrecht en aan dit niet onbelangrijke feit is nagenoeg heel dit VU-blad gewijd. WIJ attenderen speciaal op het stuk, waarin de kwestie van de nieuwe formulering van de grondslag nogeens onder de loep wordt genomen, mee naar aanleiding van binnengekomen

Redactie: Prof. dr. R. Schippers, eindredacteur, Mevr. J. Zwart - de Jong, A. J. Klei, H. Rudolphi, Mr. D. Schut, Dr. J. Vermeyden. Adres redactie en administratie: De Boelelaan 1115, Postbus 7161, Amsterdam-Z. II

reacties. Duidelijk wordt gesteld dat hier geen sprake is van versmalling van het Evangelie tot zoiets als ,.social g o s p e l " . Een nieuw agendapunt is een voorstel om stemmen-per-post mogelijk te maken. Niet nieuw is het vraagstuk van de zgn. herstructurering. Ook daarover een toelichtend verhaal onder de t i tel: Noodzaak tot bestuurshervorming. Intussen liggen de provinciale vergaderingen achter de rug en staan de gespreksavonden voor de deur: men kan bepaald niet zeggen dat universiteit en Vereniging elkaar uit het oog verliezen. Dat mag ook niet!

Telefoon: Vrije Universiteit (020) 489111 Redactie V.U.-blad (020) 482674 Postgiro 6327 (tevens voor contributie, giften e.d.) Druk en lay-out: N.V. Grafisch Bedrijf De Graafschap, Aalten

In dit nummer zijn twee aanmeldingsformulieren opgenomen: •

Adres advertenties: J. G. Duyker, Amsterdamseweg 397, Amstelveen. Telefoon (020) 432615 (bij geen gehoor 431810)

op pag. 5 voor opgave tot deelname aan de extra Algemene Vergadering te Utrecht

op pag. 19 voor het bijwonen van een of meer discussie-avonden.

Administratie van vermogens Effectenzaken.

Herengracht 479 Amsterdam-C. Telefoon 2273 / / (6 lijiten)

Effectenbeurs Telefoon 249328

Nis

8

(3 lijnen)

Nachtegaalstraat

50

LIND,

J A R M A N

&

WESTEROUEN

Utrecht

VAN

V A N

MEETEREN

N.V.

Commissionairs in effecten

COEVERDEN A D R I A N I S T I C H T I N G TE

AMSTERDAM

Ingevolge art. 4 der Statuten van de Van Coeverden Adrian! Stichting deelt het bestuur mee, dat voor een persoon, ,,die de doctorstitel aan enige faculteit aan de Vrije Universiteit heeft verw/orven", GELEGENHEID BESTAAT om in het genot te worden gesteld van een

Beurs van f 2500,— teneinde ZIJN STUDIE VOORT TE ZETTEN. Gegadigden kunnen zich tot uiterlijk 28 februari 1971 schriftelijk melden bij de secretaris. Namens het bestuur voornoemd: ir. G. H. Meijer secretaris P. J. B. Ruys de Perezlaan Aerdenhout.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1971

VU-Blad | 101 Pagina's

Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 2

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1971

VU-Blad | 101 Pagina's

PDF Bekijken