GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

VU Magazine 1972 - pagina 3

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VU Magazine 1972 - pagina 3

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

iiZI magazine Het vu-magazine is een maandelijkse uitgave van de Vereniging voor wetenschappelijk onderw/ijs op gereformeerde grondslag. 'De Vereniging staat voor alle arbeid die van haar uitgaat, met name voor het v\/etenschappelijk onderwijs en onderzoek dat aan de Vrije Universiteit plaatsvindt, op de grondslag van het Evangelie van Jezus Christus, dat naar de openbaring in de Heilige Schrift de mens in zijn gehele leven roept tot de dienst en verheerlijking van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, en daarin tot dienst aan de medemens.' (art. 4 van de Statuten) Commissie van redactie: prof. dr. Joh. Blok, Th. Booy (vice-voorzitter), mevr. D. DekkerMulder, dr. E. Diemer, drs. P. J. G. Keuss, H. Rudolphi, dr. C. Rijnsdorp, prof. dr. R. Schippers (voorzitter), mr. D. Schut. Eerste redacteur: B. van Kaam Tweede redacteur: C. J. Los Adres redactie: De Boelelaan 1105, Kamers 1 D-10 en 1 D-12 Postbus 7161. Amsterdam-Bvt. Telefoon: 020-482679/484328

m

magazine

Leden en contribuanten van de Vereniging ontvangen het blad kosteloos indien hun jaarlijkse bijdrage f 9 , - of meer bedraagt. Prijs jaarabonnement voor nietcontribuanten /12,50 Studentenabonnement f7,50 p.j. Losse nummers f 1,50 Adres administratie (o.a. voor contributies en abonnementen): De Boelelaan 1105. Postbus 7161. Amsterdam-Bvt. Tel. 020-482674,482675 of 482673 Postgiro 6327 Bank: Kas Associatie N.V.Amsterdam Gem. giro X 50 Betaling contributie en abonnement uitsluitend per toe te zenden acceptgirokaart. Bij onjuiste adressering s.v.p. verbeterd adresbandje terugsturen.

m.

I magazine Advertenties: J. G. Duyker, Amsterdamseweg 397, Amstelveen Tel.: 020-432615, b.g.g. 431810

m.

f magazine Opmaak en druk: Bosch & Keuning, Baarn

In dit nummer: Het omslagverhaal gaat niet over een musical, maar over fiet eeuwenoude gebruilt van het verwerven en voeren van academische titels. De promotie is nogal in discussie blijkt uit het verhaal dat 5e jaars student politicologie Gerbrand Feenstra voor het VU-magazine schreef (pag. 22 en pag. 26). Velen praten over wijziging van de gebruiken. In menige stelling is daarvoor gepleit. Na de promotie maakte de doctor zich veelal over het onderwerp niet meer zo druk.

^ B j ^ B £—=:

magazine

ftiimBtlE?B,^B

VU-hulp aan Pakistan? Aan de VU breekt men zich op het ogenblik het hoofd over de vraag of met een regime, zoals in Pakistan heerst, moet worden samengewerkt. Een VU-team was bezig met een project tot verbetering van krottenwijken in Karachi. Halsoverkop evacueerde het in december toen de bombardementen begonnen. Op pag. 9 een gesprek met hen. Voorts in dit nummer een interview met twee studentes uit Bangla Desj, die vorig jaar moesten vluchten (pag. 15) en een beschouwing over de politieke achtergronden van het conflict Pakistan-Bangla Desj (pag. 7).

Europa en de derde wereld Belangrijker dan ontwikkelingshulp is voor de arme landen de mogelijkheid om handel te kunnen drijven met het rijke westen. Maar er is geen sprake van dat vanuit de derde wereld alle artikelen, die daar gemaakt worden vrij in Europa mogen worden ingevoerd. Student economie Jaap Reymerink, die kort geleden een doctoraal-scriptie schreef over 'Het stelsel van algemene tariefspreferenties van de EEG', vertelt op pag. 17 iets over de houding die de EEG-landen aannemen ten opzichte van de derde wereld.

Nederlands voor buitenlanders De gangen in de VU-gebouwen worden schoongehouden door buitenlandse werknemers, maar een praatje met hen maken is een moeilijke zaak door het taalprobleem. Vele gastarbeiders kunnen zich moeilijk in Nederland ontplooien zolang zij geen Nederlands spreken. De afdeling Toegepaste Taalwetenschap aan de VU besloot hier iets aan te doen. Het ziet er naar uit, dat de initiatieven van de VU-medewerkers zullen uitmonden in een tv-cursus Nederlands voor buitenlandse werknemers. Pag. 33.

Waken voor de Wadden Aan de VU bestaat een studentenwerkgroep Smeerpijp, die o.a. waakt voor het schoonhouden van de Waddenzee. Jaap Stoffels vertelt op pag. 37 iets over een onderzoek van Groningse studenten naar de biologische gevolgen van de smeerpijp Hoogkerk-Waddenzee en andere gevaren, die dit gebied bedreigen. Tot z'n voldoening lijkt het plan om een smeerpijp met een aanzienlijk grotere capaciteit aan te leggen naar het Eems-Dollardgebied thans vrijwel van de baan te zijn.

t

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1972

VU-Magazine | 570 Pagina's

VU Magazine 1972 - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1972

VU-Magazine | 570 Pagina's