GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

VU Magazine 1973 - pagina 3

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VU Magazine 1973 - pagina 3

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

m

magazine Het vu-magazine is een maandelijkse uitgave van de Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. 'De Vereniging staat voor alle arbeid die van haar uitgaat, met name voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek dat aan de Vrije Universiteit plaatsvindt, op de grondslag van het Evangelie van Jezus Christus, dat naar de openbaring in de Heilige Schrift de mens irt zijn gehele leven roept tot de dienst en verheerlijking van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, en daarin tot dienst aan de medemens.' (art. 4 van de Statuten) Commissie van redactie: prof. dr. Joh. Blok, Th. Booy (vice-voorzitter), mevr. D. DekkeriVlulder, dr. E. Diemer, dr. P. J. G. Keuss, H. Rudolphi, dr. C. Rijnsdorp, prof. dr, R. Schippers (voorzitter). Eerste redacteur: B. van Kaam Tweede redacteur: C. J. Los Adres redactie: De Boelelaan 1105, Kamers 1 D-10en 1 D-12 Postbus 7161. Amsterdam-Bvt. Telefoon: 020-482679/484328

m

magazine Leden van de Vereniging (minimum contributie f 25,- per jaar) ontvangen het blad kosteloos. Prijs jaarabonnement: f 13,50 Studentenabonnement: f 8,50 (binnenland). Losse nummers f 1,50 Adres administratie (o.a. voor contributies en abonnementen): De Boelelaan 1105. Postbus 7161. Amsterdam-Bvt. Tel. 020-482674,482675 Postgiro 6327 Bank: Kas Associatie N.V.Amsterdam Gem. giro X 50 Betaling contributie en abonnement uitsluitend per toe te zenden acceptgirokaart. Bij onjuiste adressering s.v.p. verbeterd adresbandje terugsturen.

In dit nummer: Het kan niet anders: we moeten eenvoudiger gaan leven, zeggen de economen. Want anders lossen we het probleem van de armoede in de wereld nooit op. En ook met het oog op de slinkende grondstoffenvoorraad is dat nodig. Maar hoe dan versoberen? Dat was het motto van een werkdag die het Secretariaat voor Ontwikkelingssamenwerking van de Geref. Kerken in Rotterdam organiseerde. Verscheidene VU-mensen spraken er. Zie pag. 21. Er komt ook een klein boekje over, dat uitgegeven wordt door Meinema in Delft.

Wat doen VU-onderzoekers? Moet de Vrije Universiteit haar onderzoeksprogram niet nog veel meer afstemmen op vraagstukken als die van de behoeften van de derde wereld, milieuverwoesting e.d.? En is het de taak van de Vereniging om als gesprekspartner van de Universiteit te functioneren in de bezinning over de verwezenlijking van de doelstelling? Een uitgebreid interview rond deze vragen treft u op pag. 3 met prof. dr. G. J. Sizoo, voorzitter van de 'Vereniging'.

Intelligentie te veel eer Drie VU-psychologen, Andriessen, v. d. Flier en Bleichrodt menen dat intelligentie in onze maatschappij wordt overgewaardeerd. Hoge intelligentie en een goede opleiding kunnen ertoe leiden dat een groot deel van de macht in handen komt van de intelligentsten. Intelligentie, zo vinden zij, zou in dienst van de samenleving moeten staan, Pag. 14.

Pornografie vrij te koop Binnenkort is een rapport te verwachten van een door oud-minister Polak (justitie) ingestelde commissie-zedelijkheidswetgeving. Of het tot deze commissie is doorgedrongen of niet, er bestaat sinds kort een volledig wetsvoorstel over pornografie. Mr, Tom Schalken ontwierp het. Pornografie zou voor iedereen, behalve voor jongeren beneden de 16 jaar te koop moeten zijn, zo luidt zijn mening. Opdringerige tentoonstelling van pornografie zou strafbaar moeten worden gesteld. Pag. 31,

eigen instituut

m

magazine Advertenties: J. G. Duyker, Amsterdamseweg 397, Amstelveen Tel.: 020-432615, b.g.g. 431810

m,

I magazine Opmaak en druk: Bosch & Keuning, Baarn

Medische ombudsman De medische wereld reageerde heftig op de inaugurele rede van de Utrechtse anaesthesist prof Smalhout. Diens uitspraak dat per jaar ongeveer 2(K) patiënten overlijden door tekortkomingen bij het toedienen van narcose, haalde de voorpagina's van de kranten. Prof dr. C. Pearce, hoogleraar in de anaesthesiologie aan de VU, pleit op pagina 34 voor het instellen van een medische ombudsman, aan wie sterfgevallen moeten worden gemeld, wanneer de doodsoorzaak niet duidelijk is.

De complete Dood op voot i 10 ^ w

IH f)e

ap te. Jus ian

Van e e " " "

'»•«'

^^ Z

"

. Hitler gesteld outeii, '^ons pr anaestl ' Nederl 2rs. Als klopper tens éé oeger 1 wegg fden ï de te bi.

gSruUte teki,t,„

"•* . i r B. Sm»""»" ""^ lê«i "'Jifi.iii Oosthoek _^i~^; »_^(jjj^

1

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1973

VU-Magazine | 574 Pagina's

VU Magazine 1973 - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1973

VU-Magazine | 574 Pagina's