Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

VU Magazine 1975 - pagina 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VU Magazine 1975 - pagina 3

4 minuten leestijd

m.

I magazine Het VU-magazine is een maandelijkse uitgave van de Vereniging voor w/etenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. 'De Vereniging staat voor alle arbeid die van haar uitgaat, met name voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek dat aan de Vrije Universiteit plaatsvindt, op de grondslag van het Evangelie van Jezus Christus, dat naar de openbaring in de Heilige Schrift de mens in zijn gehele leven roept tot de dienst en verheerlijking van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, en daarin tot dienst aan de medemens.' (art. 4 van de Statuten) Commissie van redactie: ds. K. M. R. van der Beek, prof. dr. Joh. Blok, Th. Booy (vice-voorzitter), drs. H. J. Brinkman, dr. E. Diemer, dr. P. J. G. Keuss, P. J. Kruysse, G. J. Peelen, dr. C. Rijnsdorp, prof. dr. R. Schippers (voorzitter). Eerste redacteur: B. van Kaam Tweede redacteur: C. J. Los Adres redactie: De Boelelaan 1105, Kamers 1 D-10en 1 D-12 Postbus 7161. Amsterdam-Bvt. Telefoon: 020-5482679/5484328

m

magazine

Leden van de Vereniging (minimum contributie f 12,- per jaar) en contribuanten ontvangen het blad tegen de gereduceerde prijs van f 9,50. Prijs jaarabonnement: f 15,Studentenabonnement: f 9,50 (binnenland). Losse nummers f 1,50 Adres administratie (o.a. voor contributies en abonnementen): De Boelelaan 1105. Postbus 7161. Amsterdam-Bvt. Tel. 020-5482674, 5482675 Postgiro 6327 Bank: Kas Associatie N.V.Amsterdam Gem. giro X 50 Betaling contributie en abonnement uitsluitend per toe te zenden acceptgirokaart. Bij onjuiste adressering s.v.p. verbeterd adresbandje terugsturen.

m,

I magazine Advertenties: Bureau van Vliet bv, Burg. V. Fenemaplein 19, Postbus 20, Zandvoort. Tel. 02507-4745

liZI,I magazine Opmaak en druk: Bosch & Keuning, Baarn

In dit nummer: De huiskamerbeelden op het omslag uit de jaren dertig. Moeder zet het VU vader leest De Standaard. Zo ziet het ouden^Ke-nQis van de huidige VU-student er niet meer uit, maar wat bleef zijn vaak grote verschillen in sfeer, levensgewoonten en opvattingen tussen ouders en studenten Geeft dat veel problemen? Een verkenning leerde vu-magazine dat de werkelijkheid minder spanningsvol is dan vaak wordt verondersteld (pag. 13)

Reacties van ouders en studenten Drieëntwintig willekeurige ouders en drieëntwintig willekeurige VU-studenten beantwoordden een aantal vragen van VU-magazine over hun verhouding. Alles wat ze schreven, staat in dit nummer. Het loont de moeite hun reacties te bestuderen. Met de echte probleemgevallen krygen vooral de welzynswerkers aan de VU te maken (studentenpredikanten, studentendecanen en studentenpsychologen). Een studentenpredikant tot VU-magazine: 'De meeste problemen gaan over geld en 'hokken'. Het geld geeft de meest onoplosbare problemen; over het 'hokken' komen de ouders meestal wel heen; als oma het maar niet weet. En de buren.'

Beeld van de natuurkunde 'Kan de techniek de problemen oplossen die de techniek heeft veroorzaakt?' zo werd enige tijd terug gevraagd in een advertentie die in het gezaghebbende blad 'The scientific American' stond afgedrukt. De adverteerder gaf zelf het antwoord en het luidde - uiteraard-: 'ja'. Prof. dr. E. Boeker bleek niet alleen de redactionele inhoud maar ook de advertenties te hebben bestudeerd. Het beeld dat daaruit naar voren kwam, schilderde de techniek af als een zelfstandige kracht. De gewone man staat daar met de mond vol tanden bij. Prof. Boeker doet (pag. 3) suggesties over hoe verandering te brengen is in dat beeld.

Tegen een schaakspel waarbij de één voortdurend met wit zou mogen spelen, en de ander met zwart; waarbij de wit-speler een paar stukken meer zou hebben dan zijn tegenstander; waarbij de zwart-speler naar een schaakschool zou worden gestuurd om het spel te leren, maar weer in dezelfde situatie als tevoren zou moeten spelen; waarbij de wit-speler dan ook nog zou beweren het beste met zijn tegenstander voor te hebben, van zo'n partijtje zou door iedere schaker schande worden gesproken. Toch zijn zo de verhoudingen in de bedrijven tussen de leiding (wit) en de werknemers (zwart). Dr. J.J. Ramondt deed onderzoek naar werkstructurering en werkoverleg. Het beeld van de ongelijke speelkansen is van hem. Pag. 8.

Zwarte dochters worden lastig Drs. J.D. Gort, wetenschappelijk medewerker aan de theologische faculteit (missiologie) bezocht in opdracht van het Convent van Kerken Zuid-Afrika, waar hij o.a. de synode van de Ned. Geref. Kerk meemaakte. Op pag. 32 geeft hij impressies van z'n bezoek. Drs. Gort is Amerikaan, 36 jaar, hij studeerde in Grand Rapids, werkte twee jaar in Japan en kwam in 1965 naar Nederland. In Zuid-Afrika constateerde hij dat de zwarte dochterkerken lastiger worden.

1

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Wednesday 1 January 1975

VU-Magazine | 484 Pagina's

VU Magazine 1975 - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van Wednesday 1 January 1975

VU-Magazine | 484 Pagina's

PDF Bekijken