Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

VU Magazine 1978 - pagina 4

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VU Magazine 1978 - pagina 4

3 minuten leestijd

magazine 2

m

magaTjme

Het VU-magazine is een maandelijkse uitgave van de Vereniging voorwetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. „ D e Vereniging staat voor alle arbeid die van haar uitgaat, met name voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek dat aan de Vrije Universiteit plaatsvindt, op de grondslag van het Evangelie van Jezus Christus, dat naar de openbaring in de Heilige Schrift de mens in zijn gehele leven roept tot de dienst en verheerlijking van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest en daarin tot dienst aan de medemens." (art. 2 van de Statuten)

''^ioestdnuirni^er .

7-7-2- d^n...9 itioch niet/

^t ^M 'ets met, politieKtern^Ken'.u

ik weet het weer:

Aft-/\|t-/\gt;

redactie K. M. R. van der Beek, prof. dr. Joh. Blok (voorzitter), mr. P. J. Boukema, drs. H. J. Brinkman, dr. J. J. van Cuilenburg, prof. dr. G. N. Lammens, mevr. H. H. M. Loogman, prof. dr. A. J. Vermaat drs. G. A. Vette, A. v.d. Worp. Eerste redacteur: B. van Kaam Tweede redacteur: C. J. Los Adres redactie: De Boelelaan 1105, k a m e r s l D - 1 0 e n 1 D-12 Postbus 7 1 6 1 . Amsterdam-Bvt. Telefoon (020) 5 4 8 26 7 9 / 5 4 8 43 28

abonnementen Prijs jaarabonnement:f 20,-. Lossenummersf 2,-. Adres adm inistratie (o. a. voor contributies, abonnementen en adreswijzigingen): De Boelelaan 1105 Postbus 7 1 6 1 , Amsterdam-Bvt. Tel. ( 0 2 0 ) 5 4 8 2 6 7 8 Postgiro6327 Bank: Kas Associatie NV-Amsterdam. Gem.giroX50. Betaling contributie en abonnement uitsluitend pertoe tezenden acceptgirokaart. Bij onjuiste adressering s.v.p. verbeterd adresbandje terugsturen.

advertenties advertenties Periodieken Service Holland BV, Janspoort 1, Arnhem. Postbus 1 1 1 1 , t e l . ( 0 8 5 ) 4 3 4 2 45. Opmaak en druk: Misset Grafische Bedrijven BV Doetinchem

Abonnementsgeld 1978 In het nummer van december 1976 werd al aangekondigd, dat voor de komendejaren niet te ontkomen zou zijn aan enige aanpassing van de abonnementsprijs van VU-magazine. Dank zij het feit dat de VU-Vereniging die dit blad uitgeeft in de afgelopen jaren aanzienlijk in de exploitatiekosten heeft bijgedragen, kon de abonnementsprijs nog steeds op een bescheiden niveau blijven. Hiervan profiteerden met name de leden van de vereniging en de spaarsters van Vrouwen VU-hulp, voor wie een gereduceerd tarief gold, dat in 1977 f 15,- bedroeg. De stijging van de kosten maakt het nodig, van leden en spaarsters een hogere bijdrage te vragen. Derhalve is besloten, met ingang van 1978 vooralle abonnees een geüjke abonnementsprijs in te voeren en wel van f20,per jaar. We voegen hieraan toe, dat dit bedrag nog aanmerkelijk blijft beneden de werkelijke kosten van vervaardiging en verzending. Het bestuur der vereniging meent echter, dat het VU-magazine een zodanige rol vervult in de communicatie tussen Vrije Universiteit en samenleving, dat voor 1978 de aanpassing beperkt moet blijven. Het vertrouwen bestaat, dat de leden en de spaarsters die tevens op het VU-magazine geabonneerd zij n, voor een en ander begrip zullen hebben. De administratie van VU-magazine zal dan ook zo vrij zijn in dit voorjaar aan alle abonees een acceptgirokaart aan te bieden ten bedrage van f20,-, welk tarief voortaan tevens zal gelden voor studentenabonnees.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1978

VU-Magazine | 484 Pagina's

VU Magazine 1978 - pagina 4

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1978

VU-Magazine | 484 Pagina's

PDF Bekijken