Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

VU Magazine 1995 - pagina 5

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VU Magazine 1995 - pagina 5

3 minuten leestijd

TEN

COLOFON

24e jaargang no.1/2, janimn/februari

rc/^s

Wetenschap, Cultuur & Samenleving is een uitgave van de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs en de Vrije Universiteit. Commissie van redactie prof.dr. G.W. Noemen (voorzitter), drs. H.J. Brinkman, mevr. P. Dondorp-Telkamp, dr. A. van Harskamp, dr. W. de Jong, mevr.mr. P.C. Lodders-Elfferich, dr. C. van Rooden, prof.ir. E.J. Tuininga, prof.dr. P.J.I.M. de Waart, mevr.drs. H. Warns, prof.dr. H.E.S. Woldring. Redactie Gert J. Peelen (hoofdredacteur). Koos Neuvel, Mark Traa, Anneke Wijngaarde (secretariaat). Tel. (020) 444 5288. Fax (020) 444 9251. Adressen (Redactie, administratie en uitgever) Postadres: Postbus 74768 1070 BT Amsterdam. Bezoekadres: De Boelelaan 1105 Amsterdam-Bvt. Vaste medewerkers Peter Burger, Stephen Jay Gould, Eric Le Gras, Gert van Maanen, Aad Meijer (illustraties), Hanne Obbink, D. Prinsen, Rosamond Purcell (illustraties), Erie-Jan Tuininga, Sylvia Weve (illustraties). Peter Wolters (fotografie), Witho Worms (fotografie), Corien van Zweden. Uitgever Matthijs A.M. de Neeve Tel. (020) 444 5285. Administratie Tel. (020) 444 5295, Abonnementen Jaarabonnement f 65. Losse nummers f 6,95. Betaling uitsluitend per toe te zenden acceptgirokaart. Abonnementen worden stilzwijgend verlengd. Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen vóór 1 december van het lopende jaar in ons bezit te zijn van de administratie. Bij onjuiste adressering of adreswijziging s.v.p. de verbeterde adresband terugsturen. Advertenties Matthijs A.M. de Neeve Tei: (020) 444 5285. Fax (020) 444 9251 Vormgeving Chris van Egmond (basisontwerp) Robert van Willigenburg (opmaak) Druk Casparie Almere bv Distributie Betapress © WETENSCHAP, CULTUUR l .SAMENLEVING, 1995

EERSTE

"Ambitieus!", vond de een onze plannen. "Pretentieus!", meende een ander. Wij, redacteuren en uitgever, vonden die eerste reactie eigenlijk aardiger dan de tweede. Als plannen realistisch zijn en de inzet en motivatie om ze te verwezenlijken optimaal, dan mogen ze wat ons betreft ambitieus heten. Maar pretentieus... Toegegeven, het is nogal wat wanneer je je als opinieblad onder de populair-wetenschappelijke tijdschriften wilt profileren. Maar naar dat doel streven we tenslotte al jaren. En die kwalificatie is bovendien niet uit de lucht gegrepen. Want WCS is breder (niet alleen bèta, maar ook alpha en gamma), maar ook journalistieker en beschouwender dan de directe concurrentie op het schap in de kiosk. Wat dat laatste betreft: WCS is een redactioneel onafhankelijk blad, dat gemaakt wordt door professionele journalisten, en dus niet door wetenschappers die hun eigen ei kwijt willen. WCS is daardoor ook kritischer. En dat komt op verschillende wijzen tot uitdrukking. In WCS komt niet het glanzende eindprodukt van wetenschap op de eerste plaats, maar het langdurige en soms moeizame proces van vallen en opstaan dat eraan vooraf ging (zie bijvoorbeeld de reportage in elke aflevering). Om diezelfde reden is er ruim aandacht voor wat bij wijze van cliché wel als 'de mensch achter de wetenschapper' wordt omschreven (zie het grote interview in elk nummer). Daarom is de benadering van een onderwerp waar mogelijk interdisciplinair - dat wil zeggen: vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken (zie de omslagverhalen en tweemaal 's jaars het themakatern). Daarom ook is er volop aandacht voor de culturele en maatschappelijke implicaties van een en ander, onder welke noemer uiteraard de polemieken, essays, en de debatten vallen waaraan WCS ruimte biedt, c.q. binnenkort bieden gaat. Dat streven is niet nieuw, zoals de vele trouwe lezers die dit blad in zijn vorige gedaante hebben leren kennen, kunnen beamen. Wel nieuw is de manier waarop wij in het vervolg dit streven letterlijk en figuurlijk gaan vormgeven: aantrekkelijker, actueler (zie de servicekatern in het hart van het blad) èn internationaler (mede dankzij de nieuwe samenwerking met The Sciences, het tijdschrift van de New York Academy of Sciences, en het aantrekken van Stephen Jay Gould als columnist eens per twee maanden). WCS: een nieuw tijdschrift dat een respectabele traditie van bijna een kwart eeuw in stand tracht te houden. Dat is géén pretentie. Wél onze ambitie.

ISSN: 1381-6195

G E R T J. P E E L E N

WETENSCHAP,

CULTUUR

et) SAMENLEVING

3

- IANUARI/FEBRUARI

1995

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1995

VU-Magazine | 588 Pagina's

VU Magazine 1995 - pagina 5

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1995

VU-Magazine | 588 Pagina's

PDF Bekijken