Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 16

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 16

Uitgegeven ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan

5 minuten leestijd

Werken

van Hoogleeraren

14

W a t is de taak der O v e r h e i d i n de nationale opvoeding ? L i e f d e en wetenschap. Rede bij de heropening der lessen a a n de V r i j e Universiteit. 1888 Pontius Pilatus. 1888 Grieksche grammatica. 1892 D e wetenschap v a n den logos. Rede bij de overdracht v a n het rectoraat der V r i j e Universiteit. 1891 H e t gymnasium en de Gereformeerde beginselen. Rede bij de opening der school v a n de V e r e e n i g i n g v o o r voorbereidend universitair onderwijs te A m s t e r d a m . 1892 G e z a g en wetenschap. Rede bij de heropening v a n de lessen a a n de V r i j e Universiteit. 1892 M r . C . W . O p z o o m e r door Jhr. B . H . C . K . v a n der W i j c k . 1903 E x p l a n a t i o n e s et coniecturae. A d E u r i p i d i s H i p p o l y t u m , et ad A e s c h y l i Agamemnon. 1903 V r i j h e i d , de levensvoorwaarde v o o r het hooger onderwijs. Inleiding tot het debat i n de meeting der V e r e e n i g i n g v o o r H o o g e r Onderwijs op Gereformeerden grondslag te Utrecht. 1894 Ideëel en reëel. Rede bij de overdracht v a n het rectoraat der V r i j e Universiteit. 1896 L e v e n en wetenschap. Rede bij de heropening der lessen a a n de V r i j e Universiteit. 1897 L e e r d w a n g . R a p p o r t , aangeboden a a n de V e r e e n i g i n g v o o r ChristelijkN a t i o n a a l schoolonderwijs. ( M e t de H . H . : H . Bijleveld, M r . D . P . D . Fabius, M r . T h . Heemskerk en H . J . v a n W i j l e n . ) 1898 H e r o d e s . E e n studie. 1898 L'enseignement a u x P a y s - B a s . In : L e s P a y s - B a s , manuel pour les journalistes étrangers, p a r Ie „Nederlandsche Journalistenkring". 1898 Beginsel en norm i n de litteratuur. Rede bij de overdracht v a n het rectoraat der V r i j e Universiteit. 1901 A d H e r a c l i t i de anima doctrinam. In den feestbundel voor P r o f . Boot. 1901 K e n n e n en kunnen; D e nieuwe opvoeding; E e n h e i d ; W e t e n s c h a p en dogma. V i e r toespraken. 1903 D e eerste vijf-en-twintig jaren der V r i j e Universiteit. Rede uitgesproken i n de vergadering der V e r e e n i g i n g v o o r H o o g e r O n d e r w i j s op Gereformeerden grondslag te 's-Gravenhage. 1905 D e echtheid v a n de fragmenten der X I I T a f e l e n . I n : „Verslagen en mededeelingen der K o n i n k l i j k e A c a d e m i e v a n W e t e n s c h a p p e n " , a f d . Letterkunde. 1905 W e t e n s c h a p en W e r e l d b e s c h o u w i n g . A l m a n a k . 1906 Schoolbesturen en Onderwijzers. 1907 W i s k u n d e . I n : „Jaarverslag Geref. G y m n a s i u m " . 1907 D e Z e k e r h e i d der W e t e n s c h a p . 1907 H e t W o o r d , zijn oorsprong en zijn uitlegging. Rede bij de overdracht v a n het rectoraat der V r i j e Universiteit. 1909 D e O p v o e d i n g door de School. In : „Christendom en O p v o e d i n g " . 1909 H e t wezen v a n het Christelijk G y m n a s i u m . I n : „Paedagogisch T i j d schrift". 1910 M e t h o d e en M e t h o d i e k . I n : „Paedagogisch T i j d s c h r i f t " . 1911 D e V o o r s t e l l e n der Gezondheidscommissie betreffende het onderwijs. I n : „Paedagogisch T i j d s c h r i f t " . 1911 D e voorstellen der bevredigingscommissie. In het „Paedagogisch T i j d schrift". 1916 AH-

Dr. M. A . D E H A R T O G . D e P r i n c i p i i s Eloquentiae e sententia Platonis. A c a d e m i s c h proefschrift. Leerrede i n de Serie „Eén Heer, één geloof."

1862 1867

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 16

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

PDF Bekijken