Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 42

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 42

2 minuten leestijd

40

wensch dien wij van deze plaats gaarne in het publiek voor onzen Directeur herhalen. In den regel schijnt het zoo te zijn, dat in het College van Directeuren het feit dat zij bestuurderen zijn eener Vereeniging en dus eenerzijds wel het directorium voeren over de Universiteit, maar anderzijds het volk, dat die Universiteit draagt, leiden en representeeren, zich symboliseert door een grooter mate van wisseling, van komen en gaan van personen, dan in het College van Curatoren. Het curatorium schijnt meer deel te hebben aan het zichzelf gelijk blijven der Universiteit. Dit jaar echter ging één der Curatoren heen en werd een ander benoemd in zijn plaats. Een feit, dat in dit College, dat kleiner is dan dat van Directeuren, meer ongelijkheid beteekent dan een Directeurswisseling. De Curator Dr. K. Dijk werd door de Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, zooals de vorige Rector bij zijn aftreden reeds kon meedeelen, benoemd tot Hoogleeraar aan de Theologische Hoogeschool te Kampen; een benoeming die stellig beteekenis kan hebben voor de handhaving en de bevestiging van de voortreffelijke verhouding tusschen de hoogleeraren dier instelling van wetenschap en de hoogleeraren onzer Universiteit. In hoeveel opzichten de benoeming van Dr. Dijk ook vreugde verschafte, in één opzicht was zij te betreuren; Dr. Dijk zag zich genoopt thans ontslag te vragen als Curator onzer Universiteit, welk ontslag hem door Directeuren op de meest eervolle wijze werd verleend. Ook van deze plaats danken wij collega Dijk voor alles wat hij, ook als Curator, voor de Vrije Universiteit heeft verricht. Wij hopen van harte, dat zijn curatoren thans in zijn curatorschap van vroeger een model nemen te zijnen opzichte. De Universiteit prijst zich gelukkig, dat de plaats van Dr Dijk werd ingenomen door Dr W. A. van Es te Leeuwarden. Dr van Es werd door den Senaat met zijn benoeming gelukgewenscht en evenzeer met groot vertrouwen ontvangen. Wij twijfelen niet, of de krachtige persoonlijkheid van den nieuwen Curator zal voor onze Universiteit een winst be-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1938

Jaarboeken | 89 Pagina's

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 42

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1938

Jaarboeken | 89 Pagina's

PDF Bekijken