GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Acta van de Classis Neder-Veluwe

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Acta van de Classis Neder-Veluwe

5 minuten leestijd

1592-1820.

Transscriptie van G. van der Zee, Herv. Pred.

V.

Het belang der Acta van de Haagsche Synode 1586. Aankomende dienaren. Lastige Pastoors. Kinderdoop. Onderwijs. Predikbeurten.

Acta der Nederveluwschen classis gehold en binnen der Stadt Elborch, den 3 Septembris anno 159 4.

1. Hebben die vergaderde broderen doer hare stemmen gestelt thot oenen presidem Winandum, predicant thot Elborch, tho eenen assessorem Johannem Sanderi, predicant tho Hattum, tho eenen scribam Joh. Zwitterius, predicant tho Niekercken.

2. Hebben die erschenene dienaeren met haren ouderlingen van den gemeinten van liarderwick, Hattum, Elborch, Niekerck gethonet haer credenLzen ende instructie, die anderen niet hebbende gemeenten in haren platzen sinde sonder ouderhngen ende credentzen tho gelaten.

3. Sinde die acta des vorgeholden classis geholden tho Harderwick den 13 Aprilis deses jars vorgelesen, ende diewiel darin sommige saeken sindt concludirt ende noch nicht achterfolget worden, ys darop wideloftiger gehandelt.

4. Diewiele etUcke dienaren gefunden worden, die nicht achterfolget hebben den actum darin besloten was die acta Sj'nodaüa geholden ia 's Gravenhagen uht tho scriven ende in classe tho thoenen, ys wederumb besloten dieselvige tho thonen in dem negestfolgende classe.

5. Is wederumb Wesselus Salingensis dienar des Godtlicken wordes tho Heerde van den broderen hochlich belastet, dat he in negestfolgende classe getuichnys bronge van der heimlicher gemeente tho Sallingen, overmits he ehe vor dat andermal datselvige angesnhommen, ende nicht achterfolget.

6. Diewiel Timannus Alberli van de Hoff ende classe op provisie ys lbo Garderen tho eenen kerckendienar admittiret met conditie dat he flitich studiere ende sich late in classe examinieren ende een profprediche dhoë, ende da he worde bequam gefunden werden, dat he alsdan conformirt worde; so ys hem opgelecht dat he in naester classe een predicatie dhoë uht dem 10 cap. Johannis vs 1 ende folgens darup worde examinirt ende ys de kercke tho Harderwick dat examen tho verrichten belastet.

7. Is besloten dal preses im namens classis schrive ahn Dom. Fontanum dat hie bie dat Hoff fordere met een request ock dor den presidem geschreven, dat die papistische papen op den platten landen ende sonderlick tho Putten, Oen, Elspete ende Epe removiret ende in hare platzen reformierte Dienars weder ingeplantet werden^, ende ock also mede den Schulmeesters. (Scriptum sed nihil effectum).

8. Is Regnerus Wiencopius, diehar tho Barnefelde belastet, dat overmits he niemal heft gesien die bedieninge des Avontmals des Herrn, dat he sich begeve nha Niekercken wen aldar die bedieninge geschiedt, ende aldar het H. Avontmal vor de erste reise mede eudtpfange ende fliet anwende umb tho Barnefeldt een gemeinte ahn thoi richten.

9. Diewiel Wesselus Groningensis, dienar tho Dorspick in sinem dienst daselbst noch jiicht ys confirmirt, ende aldar noch cien (geen) kerck ys opgetimmert, mar man darover uht ys dat eerstes dages een kerck sal op gebuwet worden, sal sodane confirmatie so lange differirt wordden.

10. Is de frage opgeworppen of men oock die junge kinder mach dopen buten de Sondagelycke predicatie in der weken op den orden da, in weken ceene predicatie geschiedt. Is geandtwordet ende ock besloten, dat een ieglicker dienar sich richten sal nha dem dat in dem 50 'arücul des nationalischen synodi ins Gravenhagen besloten ys: darin also geschreven ys, de dope sal verrichtet worden in openbare versamlinge wanneer godtz wordt gepredigt wordt, doch ter platze dar so vele predicatien niet gedhan worden, sal men eenen seckere dach in der weken ordineren om den dop extra-ordinalicken tho bedinen so nochtans dat het selve sonder predicatie niet en geschiede.

11. Is gefraget worden of men in classe die commissie ende instructie so die dienaeren van haren gemeinten hebben medegebracht sollen laten offte weder mogen tho sick nemen. Is geantwordetj dat een ider dienar geholden ys siene commissie offte credentze over tho ^geven ende ehe dem sie approbirt ys, mach he, so he wil, die wederumb tho sick nemen. Maer die instructie ys hie nichtgeholden over tho geven, maer much die vor sicl gentzlich beholden, also dat he alleen siner kereken beszwarichkeit dar uht vorstelle.

12. Diewiel int Oldebroeck noch ceen (geen) predicant ys ende deshalven Wesselus Dienar tho Dorspick predicirt alle 14 dage, des sick den die van van Dorspick beswaren, overmitz sie van sienem dienst verkortet worden. Is besloten dat twe brodern ex classe nha het Oldebrock sollen, trecken ende im namen des classis sie vermanen dat sie hare kercke willen repariren dat men den winter over konne darin predig, ende dat sie mit den ersten eenen bequamen dienar willen beropen, ende sal dit geschieden dor den predicant tho Elborch ende Herman Brinck, ouderlinck darselvers.

13. Diewiel 'tmenichmal geschiedt dat sommigen dienaren van dem Classe wat werdt belastet ende dan desselbigs op andere tiden sick plegen & o excusieren; sy hebben dat nicht also verstaa, item het sie hen vergeten, ys besloten dat een ider dienar vor sick pro memoria sal anteken dat jenige so hem nodich dunckt te wesen, ofte dat hem belastet wort.

14. Is vor gudt angesehen dat allemal alle acta classicalia van dem erwhelaten (verkozen) scriba sollen in 't bock des classis angeschreven worden.

15. Op den platzen da Scholmeisters sien sollen die dienaren godtlichs wortz flidt mede anwenden dat de scholen in gude ordinantie kommen, dat ocK gude boeken gelert werden op dat die kindern in der waren religie op getogen worden.

16. Is gefraget dat wanelii- dienaren ende ouderlinge in kercke saken verreisen op synodes, classes offte dergelicken uhttreckinge, wie da betioret die kosten tho dragen: Is geantwordet, dat de Kercke dat tho dhon schuldich sie, gelick als he in anderen reformierten platzen gebrucklicü y •

17. De platze des naestfolgende classis ys bestefflmet Hattum ende wort de kercke van Hai-derwick belastet die gelegende üdt des classis anüioselien, ende die alsdan uht tho schriven. . Sien also die broderen nha geholder censur lietfde gescheiden.

WINANDUS JOHANNIS, praeses- JOHANNES SANDERY, assessor. JOH. ZUITTER, sa-iba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 juni 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

Acta van de Classis Neder-Veluwe

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 juni 1936

De Reformatie | 8 Pagina's