GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

INGEZONDEN STUKKEN.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Buiten verantwoordelijkheia van de Redactie.)

Geachte Redaetiel

Vergun mij s.v.p. eenige plaatsruimte in Uw lad voor een enkel woord in het belang van den rbeid der Evangelisatie. Gelukkig twgint men n onzen tijd ook in onze Gereformeerde kerken oe langer hoe meer voor dien arbeid te geoelen. Te lang veronachtzaamde men dezen. aast de Zending onder Heidenen, Mohameanen en Joden vraagt de Evangelisatie onder an God vervreemde landgenooten onze harteijke sympathie. Nu heeft de Zending dit voor, at ze uitnemend georganiseerd is; dat men in emeenschappelijke vergaderingen en studieringen elkander voorlicht De commissies voor vangelisatie werken meer stil, gaan onopge> erkt baars weegs, arbeiden in donkere stegen n sloppen, , ieder voor zichzelf, 't Kon zijn nat ebben, dat men ook eens iets publiceerde nu n dan, ook eens gemeenschappelijke vergadeingen hield, ten einde elkander voor te lichen. We souden van elkaar zooveel kunnen eeren, winst kannen doen met eikaars ervaingen. De heer v. d. Staal deed al een heel oed werk met uit te laten geven: Tot arbeid eroepen. Ik leg dat denkbeeld hier na maar ens neer. Mogelijk leidt het tot eenige samenerking. Kannen we elkaar niet tot een hand n een voet zijn? Bijvoorbeeld:

In een kleine provinciestad was het kermis. et opzet verzwijg ik den naam en U, hoogeachte Redactie, gelieve ook mijn naam te verzwijgen. Te roemen valt hier niet. De Comissie voor Evangelisatie, ingesteld door den erkeraad der Gereformeerde kerk, besloot ook te arbeiden onder de kermisreizigers. 'tGebeait meer, maar toch, geloof ik, niet algemeen, We deelden tractaatjes uit, brachten die aan de woonwagens, kramen, tenten, spellen en in de volkslogementen. Bor«n< Uen; Svangelifti, lieve

boekjes, dtgegeven door het Ned. Bijbelgenoot-(chap k 2 ets. Een andere uitgave is die van de Scripture Gift Mission, London Strand W. C. 15. Die kosten, meen ik, 3 ets We trachtten ook in keocis te komen met de kermisreitigers, laten biljetten drukken van den volgenden inhoud: Getellige bijeenkomst op Zondag 24 November, des middags om 3 uur in het lokaal „Obadji" bij de Groote Kerk.

Alle eigenaars van kramen, spellen, carousels worden vriendelijk uitgenoodigd deze samenkomst bij te wonen. Ook uwe vrouwen en kinderen en uw personeel noodigen wij bij dezen uit. Toegang en consumptie gratis.

In spanning wachtten wii den uitslag af. Zouden zij komen ? Hoeveel denkt u ? Honderd mannen, vrouwen en kinderen. Het was een gezegend samenziin. We kwamen haast kcifii en koek tekort. En ze luisterden met veel belanestellicg t^aar het Evangeli» der Genade.

Waarom ik dit schrijf? Eckel in het belang dier geestelijk zoo arme kermisreizigers en kermiskinderen. Wii kannen niet met hen mede reizen, een reizend Evangelist aanstellen gaat ook niet, Iaat nu de eene Commissie dezen arbeid van de andere overnemen en laat men ook aan deze menschen denken. Wordt het kermis in Uw woonplaats, vergeet «e niet. Die menschen lija meer belaDgstellend dan gij misschien denkt, dan wij ook dachten.

Alleen geven wij nog deze ervaring ten beste: Overal twee bijeenkomsten, ééie voor kinderen en één e voor volwassenen. Want gecombineerd levert het moeite op. Dit jonge bewegelijke volkje moet door een boeiende vettelUng in toom worden gehouden.

Met vriendelijken dank voor de plaatsing, die ik noodig acht, teneinde ook deze bijzondere tak van den arbeid der Evangelisatie bekend )E0u worden.

Hoogachtend,

Uw. dw. in, B.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 december 1912

De Heraut | 4 Pagina's

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 december 1912

De Heraut | 4 Pagina's