GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het Dultsche Natlonaal-soclallsme. ""-^^i^"

/- XII. (Slot.)

Het Duitsche Voorbeeld.

We hebben in de voorafgaande artikelen een en ander laten zien van het „Duitsche voorbeeld". Met opzet spreken we van het Duitsche voorb e e 1 d, en van het Duitsche voorbeeld.

Wiant de N.S.B., wier leider er van droomt, dat hij in Nederland eens een Hitler in zakformaat zal worden, vindt die Duitsche toestanden feitelijk ideaal.

Wat 'daar geschied is en nog gebeurt, zou hier ook worden toegepast, als lüj de macht eens kreeg, Dat wordt vanwege de N.S.B, wel bestreden, maar de practijk bewijst, dat die bewering maar een bewering is. De N.S.B, aapt in alles de Duitsche N.S.D.A.P. na.

Ze heeft in de eerste plaats al haar program bijna woordelijk van de zusterpartij overgenomen, en voorts is haar streven hetzelfde, afgezien van enkele ondergescliikte punten. Het is er mee, als met twee druppels water: Wanneer men die microscopisch onderzoekt, bevat de een wat meer bacillen, dan de andere, maar dat is ook heel het verschil.

Het voorbeeld, dat Mussert zich tot ideaal gesteld heeft, is dus het Duitsche. Dat is het ideaal van de N.S.B, , die derhalve geen nationale, maar een buitenlandsche beweging is, aan den Nederlandschen volksaard geheel vreemd.

Wil iemand er met alle geweld toch iets nationaals in zien, dan kan men desnoods zeggen, dat het streven van de N.S.B, een verslechterde vernieuwing is Van de oude regentenkliek der vroegere Nederlandsche republiek. Daarmee heeft het nationaal-socialisme inderdaad veel overeenkomst: De heeren wijzen, en de gekken moeten maar prijzen.

Naar onze meening is er ook zoo van historisclie verwantschap echter geen sprake, doch slechts een geval van een 'bekere analogie. Historisch en zakelijk is de N.S.B, niet verwant met iets van Nederlandschen bodem, doch is een tak van den internationalen boom Fascisme; een takje, dat weer een uitlooper is van den grooten Duitschen tak.

Het is een internationale beweging. Internationaal, en dan naar Duitschen trant. Of heeft Mussert het al niet meer dan eens aangekondigd, dat het onder zijn bestuur met verschillende dingen hier gaan zal als in het Duitsche rijk?

Het Duitsche voorbeeld van het leiderschap wil hij invoeren.

Het Duitsche voorbeeld van de staatsalmacht. Het Duitsche voorbeeld van de alleenheerschappij van z ij n „bonzen".

Het Duitsche voorbeeld van het winterhulpwerk is 'er al.

Het Duitsche voorbeeld van de knechting der kerk is aangekondigd.

Het Duitsche voorbeeld van concentratiekampen voor politieke tegenstanders is in het uitzicht gesteld.

En dat Duitsche voorbeeld wijst Christelijk Nederland af, en MOET het afwijzen, want liet is bet voorbeeld, dat terugvoeren wil naar het oude Germaansche heidendom; het is een voorbeeld van de openbaring van de a n t i-c h r i s t e 1 ij k e macht op een ontzettende wijze.

Zal dat Duitsche voorbeeld hier werkelijkheid worden in ons Christelijk Nederland? Zult gij, ^' lijders van den Naam des Heeren, u laten ii' palmen door leugenachtige leuzen?

Met al hun schoone woorden. Met al hun stout geschreeuw, Zij zullen ons niet hebben. De goden dezer eeuw! Tenzij het woord des Zwijgers Moedwillig werd verzaakt: 'k HEB MET DEN HEER DER HEEREN EEN VAST VERBOND GEMAAKT.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 januari 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 januari 1936

De Reformatie | 8 Pagina's