GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: IJsselmuiden: Cand. O. W. Bouwsma te Rotterdam en Cand. M. J. C. Bosscha, hulppred. te Hardenberg.

Aangenomen naar: Naaldwijk: G. Meynen te Visvliet.

Intrede te: Dinteloord: Dr W. H. van Zuijlen. Tekst: Ps. 119:105. Stadskanaal: H. Zandbergen. Tekst: 2 Petr. 1:19.

Afscheid van: Hijken: B. Timmer. Tekst: Rom. 1:16.

Promotie Dr 1. L. Koole. De promotie van Dr J. L. Koole aan de Vrije Universiteit tot doctor in de theologie geschiedde cum laude.

Candidaten tot den Heiligen Dienst. De Classis Leiden der Gereformeerde Kerken heeft met gunstig gevolg praeparatoir geëxamineerd den heer A. H o r - d ij k, cand. aan de V.U. Deze stelt zich terstond beroepbaar en zal gaarne de Kerken des Zondags dienen. Zijn adres is: Thorbeckestraat 14, Leiden,

— De Classis Schiedam der Geref. Kerken heeft praeparatoir geëxamineerd en beroepbaar verklaard den heer H. J. S w i e r t s, theol. cand. aan de V.U. De heer Swierts zal gaarne de kerken dienen en een eventueel beroep terstond in overweging nemen. Zijn adres is Maassluis, Verlengde van der Horststraat B 150, telef. 40 (doorverbinding).

•— De Classis Rotterdam der Geref. Kerken heeft praeparatoir geëxamineerd en beroepbaar verklaard den' heer W. Vreugdenhil, cand. aan de Theol. School. Hij zal gaarne de kerken in de prediking dienen en een eventueel beroep terstond in overweging nemen. Zijn adres is: Oostzeedijk 55c, Rotterdam-Oost, telef. 54688.

Theol. Fac. Vereen, aan de V.U. Het bestuur der Theol. Fac. Vereeniging aan de Vrije Universiteit is voor het jaar 1938—1939 als volgt samengesteld: praeses C. Glaubitz, abactis H. Munnik en fiscus A. Bos. In verband hiermede is het abactiaat voortaan gevestigd: Valeriusstraat 115 bv., Amsterdam-Zuid. Na 1 Juni: Zuider- Kerkstraat 29, Zwolle.

Heeft bij de Geref. Kerken een Classis rechtspersoonlijkheid? ^ De Hooge Raad heeft arrest gewezen in de procedure tusschen de Classis 's-Hertogenbosch van de Geref. Kerken en de Geref. Kerk te Eindhoven, de eerste als eischeres, de laatste als verweerster.

De Geref. Kerk te Eindhoven weigerde aan de Classis een bedrag van ƒ450.— terug te betalen, welk bedrag de classis onverschuldigd aan de kerk zou hebben betaald. Aan deze procedure lag ten grondslag niet eenige werkelijke onwil van de Geref. Kerk te Eindhoven om het bedrag terug te betalen, maar de wensch om een rechterlijke uitspraak te verkrijgen over de vraag of in de organisatie der Geref. Kerken in Nederland, behalve de Synode en de plaatselijke kerken zelf, andere rechtspersonen bestaan, welke vraag dan uitgevochten werd ten aanzien van de Classis te 's-Hertogenbosch. De Classis ging van de afwijzende beslissing van het Gerechtshof te Den Bosch in cassatie.

De Hooge Raad overwoog thans, dat vaststaat, dat de Geref. Kerken in Nederland in dier voege georganiseerd zijn, dat zich vereenigingen van zelve rechtspersoonlijkheid bezittende kerken onder den naam van classes gevormd hebben mede ten einde als eenheden aan het rechtsverkeer deel te nemen.

Derhalve moet de vraag, of de onder den naam van Classis gevormde vereeniging van Geref. Kerken overeenkomstig haar bestemming vermag op te treden als rechtspersoon, beantwoord worden naar hetgeen het gemeene recht daaromtrent inhoudt.

Overwogen werd, dat het Hof ten onrechte tot de slotsom gekomen is, dat deze classes niet zijn rechtspersoon en dat, al waren zij dit wel, dan nog aan de Classis 's-Hertogenbosch rechtspersoonlijkheid moest worden ontzegd, door voor het bestaan van een zedelijk lichaam in den zin van het B. W. meerdere eischen te stellen dan de bij dit wetboek gegeven regeling toelaat, terwijl de onjuistheid van 's Hofs opvatting, dat een zoodanig lichaam niet kan bestaan zonder bestuur, met name nog blijkt uit artikel 1694 B. W., dat voorzieningen treft juist voor het geval, dat een zedelijk lichaam geen bestuur mocht hebben.

Op deze gronden heeft de Hooge Raad het arrest van het Hof vernietigd en de Geref. Kerk te Eindhoven alsnog veroordeeld het gevorderde bedrag aan de Classis 's-Hertogenbosch te betalen.

^GEREF. KERKEN IN HERSTELD VERBAND.\

Intrede te: Zaandam: C. A. de Ridder. Tekst: 1 Cor. 3:9.

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK.

Beroepen te: Dokkum: N. Brandsma te Wildervank.

GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

Beroepen te: Terneuzen en te Vlaardingen: M. Heikoop te Utrecht. Bedankt voor: Giessendam: A. v. Stuyvenberg te Benthuizen.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepen te: Akkerwoude: P. Boerma, predikant-evangelist te Bolsward. Arnemuiden: J. C. Terlouw te Garderen. Blankenham (toez.): Cand. W. C. Smits te Leiderdorp. Ophemert: J. H. Ch. Israël te Zoelen. Oudenhoorn: Cand. J. A. Fricke, hulppred. te Oosterwierum. Valkenburg (Z.-H.): E. H. Broekema te Doorwerth. Wavenreen: Cand. Dr M. H. A. L. H. v. d. Valk, te Hillegersberg.

Aangenomen naar: Ezinge: A. F. Scholte te Donkerbroek. Hoogvliet: Cand. J. J. Koning te Utrecht. Mastenbroek: J. H. Kuipers te Wanswerd. .

Bedankt voor: Blankenham: A. F. Scholte te Donkerbroek. Brakel: J. de Lange te Wilsum. Eenrum: J. C. Fischer, voorg. Ned. Prot. Bond te Ede. Kantens: D. J. Politiek te Helium. IJzendoorn: W. Vroegindewey te Reeuwijk.

Intrede te: Alblasserdam: H. J. Groenewegen. Tekst: Matth. 24:35. Jutphaas: Cand. G. J. Geurtsen. Tekst: Ps. 121:1 en 2. Schraard: Cand. D. J. de Reus. Tekst: 1 Tim. 1: 15a.

Afscheid van: Koudum: F. G. van Binsbergen. Tekst: 2 Tim. 2:8a.

Heldringgestichten. Tot predikant-directeur der Heldringgestichten te Zetten is bsnoemd Ds E. H. Blaauwendraad te Baarn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 mei 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 mei 1938

De Reformatie | 8 Pagina's