Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 12

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 12

8 minuten leestijd

NOGMAALS: GESCHENKEN IN HET LUSTRUM]AAR In d e c e m b e r 1960 is a a n giften ,/' 3.563,25 o n t v a n g e n , w e l k b e d r a g wij h i e r o n d e r w e e r g a a r n e s p e c i f i c e r e n . Zoals wij i n h e t v o r i g e n u m m e r al s c h r e v e n , g a a n w e in d i t n i e u w e j a a r g r a a g d o o r m e t h e t o p s o m m e n v a n w a t e r op deze wijze bij de V.U. b i n n e n k o m t , zij h e t o n d e r een a n d e r , , k o p j e " . Z o r g t U e r m e e voor, d a t h e t een g r o t e r u b r i e k blijft? Het postr e k e n i n g n u m m e r is 6327 t e n n a m e v a n d e Vrije Universiteit, Amsterdam. Via c o r r e s p o n d e n t e n o n t v a n g e n u i t : A a l t e n ƒ 6,— ; A p p i n g e d a m 49,50; B a r n e v e l d 8,—; B e r g e n N.H. 7,50; D e n B u r g 10,— ; Delft 10,—; E d e 3,50; ' s - G r a v e n h a g e 27,—-; ' s - G r a v e n z a n d e 21,50 H e r w i j n e n 2,50; Hillegom 35,—; H o e n k o o p 5,— K o u d u m 10,—; St. L a u r e n s 3,50; L e e u w a r d e n 2,50 L e i d e n 1,—; M a a s t r i c h t 20,—; N e d e r h o r s t den B e r g

EXAMENS en PROMOTIES H. A. M. S n e l d e r s J. A. S t r e e f k e r k

Theologie kand. examen: C. s t a m J r . I. de J o n g D. J. Heslinga (cum laude) L. R. K r o l

Rechten kand. examen: Mej. M. C. Smits C. V e n e m a n s doet. e x a m e n : H. A. H ö w e l e r J. F. v a n M a a n e n M. G. H. P o s t m a L. A. v a n S p l u n d e r J. v a n Viegen

Geneeskunde Semi a r t s e x a m e n : Sj. B a k k e r G. J. B r o u w e r

Wis- en Natuurkunde kand. examen: Mej. T. H a n i a H. L. Claassen J. G. R. Okel P. v a n d e r M e y d e Mej. J. W. D a g e v o s J. B a l d e r S. A. B i e w e n g a F. W. D o o r n b o s H. S m i t P . de K o e A. P . M o r g e n s t e r n

12

(A) (A) (D) (A) (K) (E) (E) (E) (E) (F) (F)

(F) (F)

doet. e x a m e n : C. J. L e e u w e r i k (Scheik.) C. S y b r a n d i (Scheik.) de B r u y n (Scheik.) K u i j p e r (Wisk.) Wattel (Mol. c u m laude) K. H. J. B u s c h o w (Scheik.) C. M. Kooi (Scheik.) P. H. P o u w e l s (Scheik.)

J. S. P. J.

3,— ; N i a w i e r 13,50; O o s t e r b e e k 7,50; P i j n a c k e r 2,50; R o t t e r d a m 18,75; S c h r a a r d 6,— ; S e x b i e r u m 2,50; S u r h u i z u r a 2,50; w e s t m a a s 2,50; Z u i d l a n d 15,—. Giften v a n k e r k e r a d e n : ƒ 590,—. R e c h t s t r e e k s o n t v a n g e n van p a r t i c u l i e r e n en bedrijven: N.N. te G. /• 2,— ; T. v. d. B. te A. 2,50; S. E. F. D. te X. 2,50; H. C. te S. 5,—; H. F. te H. 5,—; L. v. d. M. te G. 5,—; G. M. J. H. te A. 10,—; P . v. M, te B. 10,— ; J. N . - P . te H. 10,—; N. N. te A. 10,—; E. L. S. te L. 10,—; W. D. t e R. 19,—; C. T. t e G. 25,—; H. W. V.-t. W. te H. 30,—; N. N. te D. 50,—; N. N. te A. 81,—; G. A. G. te A. 100,—; N. P . te K. 100,—; C. W. te B. 100,—; D. K. te H. 500,—; W. O. te H. 600,—; H. S. v. L. te A. 1.000,—.

Economie

Sociologie

kand. examen:

kand. examen:

F. G. G. T. H. J. G. G.

Mej. A. C o l e n b r a n d e r J. F . de Nooy

L. H. P e s c h o t t e H. H o e k s t r a van Winden G. C. V. d. Vlugt Vriend Peelen C. Schild J. Dijkstra

doet. e x a m e n : N. J. B o u m a L. J. M u l d e r

Notariaat Deel II : A. A. V e t t e n H. C. A. B o o m Deel III J. W. L. B e y e r J. de Die

Letteren en Wijsbegeerte

PROMOTIES

Prop, theologie:

2 d e c e m b e r 1960 ds. W. A. Smit, p r o m o t i e fac. L e t t e ren en Wijsbegeerte. Proefschrift ,,Pastoraal-psychologische verkenning v a n die c h e n t - c e n t e r e d t e r a p i e v a n Carl. R. R o g u s " . P r o m o t o r prof. dr. H. R. W i j n g a a r d e n . 2 d e c e m b e r 1960 P. A. R o u k e m a . P r o m o t i e fac. Wisen N a t u u r k u n d e .

L. W i e r i n g a C. v a n Ginkel kand. examen: Mej. W. H. M e y e r (Engels) W. M. H a r i n g (Ned.) J. C. de Moor Ozn. ( S e m i t i s c h e taal) (cum laude) P. L u b (Ned.) L. N. S a n t e m a (Ned.) doet. e x a m e n : E. de B o e r (Ned.) T. M. Gilhuis (Geseh.) H. d e V r i e s (Gesch.) J. A. M e y e r (Gesch.) M e j . H. M. S. de L a u w e r e (Frans) J. S. C. v a n Dijk (Klass.)

Proefschrift ,,Synthesis and Biochemical propertus of a series of s u b s t i t u t e d d i m e t h y l a m i n o e t h y l a r y l (2-pyridyl) c a r b l n o l e t h e r s " . P r o m o t o r prof. d r . W. Th. N a u t a . 9 d e c e m b e r 1960 N. S p r o n k . P r o m o t i e fac. Wis- en Natuurkunde. P r o e f s c h r i f t , , T h y r o i d Gland fractions of c o c k e r e l s and radioiodine metabolism". P r o m o t o r prof. dr. J. L e v e r . 16 d e c e m b e r 1960 C. v. d. M e e r . P r o m o t i e fac. der Geneeskunde. P r o e f s c h r i f t ,,De t o t a l e h o e v e e l h e i d l i c h a a m s w a t e r bij d e c o m p e n s a t i o c o r d i s " . P r o m o t o r prof. dr. G. A. L i n d e b o o m .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1961

VU-Blad | 184 Pagina's

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 12

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1961

VU-Blad | 184 Pagina's

PDF Bekijken