Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 22

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 22

4 minuten leestijd

ONS WERK Het is wel eens goed, als je je moet verdiepen in het werk, dat er hier in ons land door Vrouwen V.ü.-Hulp wordt gedaan. Dan komt er vreugde in je hart, omdat je ziet dat er zo vele vrouwen zijn, die niet alleen met hun gaven en hun gebed de V.U. steunen, maar ook zo nu en dan eens wat tijd beschikbaar willen stellen, om de zaak van de Vrije Universiteit bij onze mensen aan te bevelen en levend te houden. Dan zie je al die vrouwen, die regelmatig en trouw hun werk doen, en voor wie dat werk betrekkelijk licht valt. Dan zie je ook haar, die het veel moeilijker hebben, maar die onverdroten en gestadig, zelfs haast koppig volhouden, vrouwen die trachten iets te doen, maar die bijna tot de „achtergebleven gebieden" behoren. Er zijn busjeshoofden, die eenzaam, en je zou haast zeggen, ook alleen, jaar in jaar uit ploeteren en zwoegen om wat te bereiken. Er zijn hier en daar plaatselijke comité's, die geen kans zien om in een sterk uitbreidende stad vrouwen te vinden, die mee willen werken. Zo zijn er over heel Nederland verspreid, overal vrouwen, die iets met de V.U. te maken hebben, vrouwen die soms weinig of niets doen, maar ook vrouwen die hard werken. En dan denken we wel eens: de V.U. verwacht ontzaglijk veel van ons. Het g a a t niet alleen om de bedragen, die ieder half jaar uit de busjes komen, het gaat er om dat de V.U. g e d r a g e n moet worden door het calvinistische volk. D a a r a a n moet ook Vrouwen-V.U.-hulp meewerken; het laten zien, dat een Vrije Universiteit z o n d e r een volk, dat er biddend en offerend achter staat, niet kan bestaan. D a t verwacht de V.U. van ons, dat ook wij er voor zullen zorgen dat i e d e r e e n , die de betekenis ziet van de voortgaande strijd van het koninkrijk Gods, m e e d o e t in het werk voor de Vrije Universiteit. Aan de ene kant hoeft dat werk niet zo moeilijk te zijn. De economische situatie is op het ogenblik zo, dat je haast aan iedere vrouw kunt vragen een V.U.-busje te nemen. Maar aan de andere kant is het niet zo gemakkelijk. Het gaat er tenslotte om, de liefde voor de V.U. bij de vrouwen brandende te houden of te ontsteken. Met het plaatsen van een busje zijn we niet klaar. Wij allen, en speciaal de opgroeiende jonge mensen moeten de w a a r d e van de V.U. zien. Wij moeten in hetzelfde geloof en met dezelfde liefde tegenover de Vrije Universiteit staan als dat bij vorige generaties het geval was. Wij moeten de z a a k van de V.U. in ons h a r t gesloten hebben. We hebben in juli onze jaarvergadering gehad, en ik hoop dat iedereen, die daar geweest is, weer zo bemoedigend en gesterkt is dat we met ijver en bezieling aan het werk gaan en het z o laten zien, dat de Vrije Universiteit niet tevergeefs veel van ons verwacht. S. H. Engelkes-Wijngaarden. 6

BARTELE Ja, ik noem hem maar bij zijn echt Friese voornaam, want gedurende zijn jarenlang wonen in Amsterdam, heeft hij niet zijn afkomst verloochend en dat heeft ook mij als geboren Friezin goed gedaan. Wel, Bartele Faber heeft nu de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en gaat heen; dat is ook voor ons Vrouwen V.U .-plan een groot verlies. Toen ik in 1932 aan heren directeuren mijn gedachten ontvouwde over een busjesactie vroeg ik meteen of de heer Faber dan opdracht mocht krijgen voor de organisatie. Ik kreeg toen de toezegging om zoiets op te zetten, waarbij mij mrs. Grosheide en Verdam en de heer Faber werden aangewezen om mij behulpzaam te zijn. Daarop volgde de eerste bijeenkomst bij ons aan huis op de Heerengracht 177, in het voorjaar van 1932. Wij waren met zijn zevenen; nevens de heren en mij waren namelijk ook aanwezig de dames mevrouw mr. Grosheide-Schut, mevrouw P. Sluis-v. d. Deure en mejuffrouw J. H. Schut.

VROUWEN V.U.-HULP Mevrouw S. VERDAMOKMA, presidente Mevrouw B. BOSKONING, uitvoerend presidente Secretariaat : Mejuffrouw A. W. KLAASSEN, Keizersgracbt 164 Amsterdam-C. Telefoon 62971

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1961

VU-Blad | 184 Pagina's

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 22

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1961

VU-Blad | 184 Pagina's

PDF Bekijken