GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

INGEZONDEN STUKKEN.

2 minuten leestijd

(Buiten verantwoordelijkheid van de Eedactie.)

Geachte Redacteur!

Bij dezen ben ik zoo vrij, door middel van uw blad den Redacteur van de Heidenhode om eene verdere uitwijding te verzoeken; eene uitwijding, naar aanleiding van hetgeen door hem in het April-nummer ons ter lezing werd gegeven.

De kerken zoowel als de betrokken personen hebben hier recht op.

Ziehier wat er, in verband met zijne mededeeling over het Heilsleger, letterlijk gedrukt staat: — sen dat het uit hun publicaties zóó schijnt, alsof de B.B. Scheurer en Zuidema]hen als medearbeiders op ons arbeidsveld welkom heetten, geeft te denken —"

Hierdoor wordt niets meer en niets minder ook den zendeling-arts bij de kerken, die hem uitzonden, van ketterij verdacht gemaakt en als een verrader van de Gereformeerde Zending voorgesteld, als zou hij, onder het vaandel van Gereformeerdheid, deze Belijdenis hier op Java ondermijnen. Vooral door dat dubbelzinnige en onwaardige — sgeeft te denken" — zoekt hij het zaad van wantrouwen in de harten van hen, die deze Belijdenis liefhebben, wortel te doen schieten.

Dat ik de mannen van het Heilsleger vriendelijk heb ontvangen, en met hen over land en volk gesproken heb, is volkomen waar; maar het is ook eveneens waar, dat ik terstond en duidelijk voor het beginsel van onze Zending ben uitgekomen. Mij dunkt, de schrijver moest hiervan ook overtuigd zijn. Of moest mijne Gereformeerdheid uit eene lompe en onbeschofte behandeling blijken? Dit laatste zou toch het minst van al Christelijk en Gereformeerd zijn.

Gods Woord eischt toch van ons, dat wij de herbergzaamheid zullen beoefenen en dat onze bescheidenheid allen menschen bekend zij.

Uit deze verdachtmaking blijkt al heel weinig vertrouwen, welke in geen geval tot voordeel van de Zending kan strekken.

Doch genoeg, deze zaak moet uitgemaakt worden. Zulke publieke beschouwingen mogen niet stilzwijgend worden terzijde gelegd.

Blijkt de verdenking van Ds. Lion Cachet, welke thans nog maar berust op eene eigendunkelijke conclusie, waar te zijn, dan dringen de kerken er bij Deputaten op aan, dat hun zendeling-arts ontslagen worde.

Blijkt het echter laster te zijn, dan diene ook 'openlijk deze verdachtmaking te worden herroepen.

Ten slotte spreek ik den wensch.uit, dat er in 't vervolg een weinig meer gelet worde en controle uitgeoefend op hetgeen de Redacteur van de Heidenhode^ nu en dan, onder de zoo karig bedeelde rubriek — svan ons arbeidsveld" — gaat meededen.

U bij voorbaat dankzeggende voor de plaatsing dezer letteren, blijf ik, hooggeachte Redacteur,

Uw Dw. Dr, ., Solo^ 17 Juni 1895.

J. G. SCHEURER, Zendeling-arts.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 augustus 1895

De Heraut | 2 Pagina's

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 augustus 1895

De Heraut | 2 Pagina's