GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De Haagsche Synode, in

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Haagsche Synode, in

2 minuten leestijd

Amsterdam, 12 April 1907.

De Haagsche Synode, in buitengewone d zitting bijeengekomen voor de benoeming van een kerkelijk hoogleeraar, koos niet Dr. Kromsigt, maar den Zendingsrector Dr. Van Nes.

Voor de Confessioneele groep zal deze benoeming wel een teleurstelling wezen. Nu de Synode „om" heette en verleden zomer voor de reorganisatieplannen koos, scheen er hope te bestaan, dat de vacature Gooszen vervuld zou worden door een man, die de belijdenis der kerk van harte beaamde. Ook ons ware de benoeming van Dr. Kromsigt te Leiden uit dien hoofde het liefst geweest. Er mag tusschen hem en ons op menig ondergeschikt punt verschil van inzicht bestaan, in de hoofdstukken der belijdenis weten we ons met hem van harte eens.

De Synode weigerde echter ook ditmaal een beslist Gereformeerde te benoemen. Dr. Van Nes, hoe sympathiek zijn persoonlijkheid ook zijn moge en hoe verdienstelijk zijn arbeid èn in de pers èn aan het zendings-seminarium moge wezen, behoort niet tot de „Confessioneelen". Blijkbaar heeft de „ethische" richting op de Synode de overwinning behaald, en gaat zij met den buit strijken.

Het stuitende onrecht, dat onder de „kerkelijke höogleeraren" van de Hervormde Kerk niet éen Gereformeerde wordt gevonden, wordt daardoor bestendigd. Voorkeur wegens wetenschappelijke verdiensten was er ditmaal niet. Niemand zal beweren, dat Dr. Kromsigt minder hoog in de wetenschappelijke wereld staat aangeschreven dan Dr. Van Nes.

Deze benoeming bevestigt, wat we reeds verleden jaar opmerkten, dat het zwaartepunt in de Synodale kringen niet van links naar rechts is verlegd, maar verplaatst is naar de middenfractie. Aan de heerschappij der modernen is een einde gemaakt, maar de winst komt niet aan de Confessioneelen, maar aan de Ethischen ten goede. En het is de vraag, of daarin voor de handhaving van de Gereformeerde beginselen niet nog grooter gevaar gelegen is.

Voor onze Gereformeerde broeders in de Hervormde Kerk zal het daarom wel de ernstige vraag-worden moeten, of ze niet zoo spoedig mogelijk tot het stichten van eigen katheders moeten overgaan. Gelukkig, dat er in die richting stappen worden gedaan. Smeekbeden tot de Synode bleven steeds met onvruchtbaarheid geslagen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 april 1907

De Heraut | 4 Pagina's

De Haagsche Synode, in

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 april 1907

De Heraut | 4 Pagina's