Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 43

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 43

2 minuten leestijd

41 teekenen. En al is het waar, dat ik hier onmiddellijk de paradoxaal klinkende wensch aan moet toevoegen, dat het niet noodig moge zijn, dat ook maar één der hoogleeraren deze kracht al te zeer ervaart, toch wil ik anderzijds gaarne de hoop uitspreken, dat de Universiteit als geheel van de kracht en de wijsheid van Dr. van Es rijkelijk moge profiteeren. Nog in ander opzicht viel in dit jaar in den kring der Curatoren iets te vermelden dat ongelijk is aan andere jaren Maar deze ongelijkheid betreft de zegenrijke, 25-jarige continuïteit, en dus gelijkheid, van het huwelijk van een tweetal curatoren, de heeren Mr. J. Verdam en Ds. T. Ferwerda. Namens de Universiteit werden beiden met hun gaden ter gelegenheid van hun feest gecomplimenteerd. De Curator Mr. Verdam, tot dusver rechter in de rechtbank te Amsterdam, werd benoemd tot raadsheer in het hof aldaar, een promotie en een verandering bij een gelijk blijven, waarmede wij hem hartelijk feliciteeren. In de samenstelling van de Commissie van Toezicht, overeenkomstig art. 201 van de Wet op het Hooger Onderwijs door de Regeering benoemd om toezicht te houden op de Vrije Universiteit, kwam geen wijziging. De Deputaten voor het Verband tusschen de Gereformeerde Kerken en de Theologische Faculteit werden benoemd door de Generale Synode. Toen nu Dr van Es, die Deputaat was, optrad als Curator, ontstond er onder deze Deputaten een vacature. Spoedig daarna overleed Ds. J. J. Miedema van Groningen, op wiens heengaan wij reeds wezen. De plaats van Ds. Miedema en Dr. van Es werd ingenomen door Dr. J. W. van den Bosch te Harderwijk en Ds. W. W. Meijnen te Dordrecht. De straks reeds genoemde Jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, op 30 Juni en 1 Juli te Rotterdam gehouden, vormde, zooals ieder jaar, het hoogtepunt in het leven onzer Vereeniging. Op den Wetenschappelijken Dag die ditmaal werd

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 1 January 1938

Jaarboeken | 89 Pagina's

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 43

Bekijk de hele uitgave van Saturday 1 January 1938

Jaarboeken | 89 Pagina's

PDF Bekijken