GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

EVEN PARKEEREN.

Bekijk het origineel

Bladeren
+ Meer informatie

EVEN PARKEEREN.

4 minuten leestijd

Kroost van Goen!

De firma GERRIT RUST & Co, die geen wcreldreputalie had, maar wel op een nationale vermaardheid kon bogen, was gevestigd in een soiled heerenhuis. Biu-eau-minislres, uilenbrinen en diploma's verleenden aan de zaak een voornaam cachet.

De stichter van de zaak was een eenvoudige molenaar geweest, die op zijn eenzame papiermolen in het wijde Hollandsche veld de grondslagen gelegd' had van dit moderne bedrijf. Zijn beeltenis, een crayon-teekening van een mislukt dorpsgenie, hing in de directie-kamer. Een vierkante, forsehgeneusde, gladgeschoren kop, schijnbaar onbediiidend tot op het onnoozele af. Maar leep-lichtend de fijn-omrimpelde oogen en luimlachend' de breede mond! Vis a vis hing oen afbeelding van het molentje, het Moeder-bedrijf der firma. Als een groene kikker zat het gehipt op het riet-rijke randje van een troebele sloot. Voor dien vierkanten vent op het ranke molentje was het leven één daad geweest! Met tien daalders had hij zich gepoot in het riet aan den slootrand. Als bet waaide, niischte het weemoedige riet, klapperden de molenzeilen en peesde de papierschepper 36 tot 48 uur aan één stuk. Was het windstil, dan zat hij, zorgverbijlend, in het hardgi-oene huisje of hij hengelde naai- vorens en bliek....

In de brandkast van het privé-kantoor werd nog het allereerste kasboek bewaard. Een leelijk, blauw-gecartonneerd boek, vol met Siegenbeeksche woorden en harkerig-neergepende getallen. Het had nooit op een bureau-niinistre gerust, maar was een element uit de latafel-administratie. Maar die getallen spraken! Soms neergekrast met branderige oogen en gekneusde vingers na wind-werk-campagnes. 't Was of er stond: bloed-zweet-angst... 50 gulden, 't Was poëzie, de dramatisch-schoone poëzie van den arbeid!

Zoo veroverden zij het leven, die papierscheppers en olieslagers, die scheepmakers en schuitenvoerders! Dat deden ze met hun molentjes en met hun werven, zij vermaalden hun eigen zorgen, zij vermaalden de concurrentie, tot zij er .bovenop waren. Dat deden zij ook met hmi houten schooltjes en hun hongerlijdende meesters, net zoo lang tot zij „de Openbare" er onder hadden! Dat deden zij met hrni kerkjes op een pad en hun docenten met een traktement van duizend pop', totdat die kleine luyden den geest der eeuw hadden omgezet!

Met hun zaak wisten zij zich even innig in de hand van hun God als met hun ziel. Zij theologiseerden gaarne tot op den omloop van den molen en op het dek van een schuit toe. Maar hun theologie was concreet! In bespiegelingen verloren zij zich niet. Zij begrepen de waarheid niet, maar zij grepen ze aan! Zij noemden hun kerkje op het pad „Gods huis" en hun dominee, die misschien niet veel meer dan een vingerhoed theologische wetenschap had geslikt, noemden zij „Gods knecht"! Maar ook op hun molens schilderden zij: „de ladder Jakobs" en op hun schepen „Eben-Haëzer"! En zooals zij God^ Naam schreven op hun werf en hun molen, zoo lazen zij ook Gods Schrift heel concreet en God schreef: Uw huis. Uw zaak, Uw vrouw. Zoo leefden zij vroom en gelukkig! De mensch was een dwerg, een slechte dwerg bovendien, maar die dwerg toch een geliefd kind van God Drie-Eenig en een bittere vijand van Reus Diabolus! En uit het stamelen van kinderen stichtte God zich een burcht, waartegen de vijand zich te pletter liep.

De soliede firma GERRIT RUST & Co is op die oude grondslagen gebouwd en groot geworden. De zaak is gemodemiseerd, de fabriek heeft geen wieken, maar motoren en drijfriemen. Ook heet de zaak niet langer „De ladder Jakobs", maar „N.V. DE ONDERNEMING". Wat deze heeren en knechten ondernemen is mij nooit diuidelijk geworden! Soms schijnt het of de man van de ruwe teekensmoezels op het portret aan den wand spotachlig kijkt naar zijn nakroost achter de zware bureauministres. Of zijn breede mond lijmt met langzame, Hollandsche gijn.: Zoo, drijven jullie de zaak? Of drijft de zaak jullie? Voor mij was het leven een daad — voor jullie is het een administratie!

KROOST VAN COEN! Wij zijn gestapt in een geschud en opgemaakt bed. Wij zijn geboren met kanloor-vleesch en als dtibbele-boord-baby's hebben wij in deze wereld onze intrede gedaan. Wij vonden onze kerken onder de kapi, onze schoolstrijd gewonnen, onze partij aan het stuur, onze Universiteit en Theologische School in bloei! Toen ijn wij vervallen tot een soort fauteuil-zakendoen en een soort crapeaud-christendom. Maar in deze crisis roept God ons weer tot daad en strijd, tot eloof en tot leven! Laat ons niet wachten op etere tijden, maar bidden om betere menschen! En God, Die Zich uit papierscheppers en olielagers sterkte heeft gegrondvest, zal ook óns doen

eers chen over de werken onzer handen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 februari 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

EVEN PARKEEREN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 februari 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

Bladeren