GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteitsblad 1948 - pagina 1

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vrije Universiteitsblad 1948 - pagina 1

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

" ^ Nummer 132-133,'Decemèer 194.J Januari

1948

VRIJE UNIVERSITEITSBLAD MAANDELIJKSE MEDEDELINGEN Orgaan van de Vereniging voor Hpger onderwijs op' Gereformeerden grpndslag Amsterdam / Keizersgracht 166 i S S f f f e . ' ' V-.^ Redactie-Commissie: Prof. Dr F. W. Grosheide / Mr G. H. A. Grosheide / B. Faber Stukken Toor de' redactie te zenden aan: B. Fabér / -Keizersgracht i66 / Amsterdam

DOOR GODS ZEGEN DE ZORGEN VERLICHT collecte voor de Vereniging, heeft tot het welslagen van de actie niet weinig bijgedragen. Maar ook verder: er is hard gewerkt. Door allen in de organisatie. Door velen ook buiten de organisatie, die hun hulp boden. De provinciale besturen hebben op voorbeeldige wijze leiding gegeven; de ringbesturen hebben hun t a a k gezien en op krachtige wijze aangevat; de plaatselijke correspondenten, comitéledén, hoofr den van de busjesactie, helpers en helpsters uit de jeugdverenigingen, die zich in funk aantal beschikbaar stelden, hebben avond aan avond zich voor het afleggen van bezoeken ingezet. De vertegenwoordigers-propagandisten hebben zich met hun krachten gegeven om de plaatselijke actie te organiseren en te stimuleren, om wegen en mogelijkheden te wijzen en .moeilijkheden uit den weg te ruimen. Directeuren willen dit nadrukkelijk uitspreTwee ton in één" week, zo luidde het parool- ken, met grote waardering en hartelijken dank> Een zware t a a k in efen tijd, die veleri' onder ons Die dank geldt niet het minst ook het bureau der voor financiële zorgen plaatst. Zou het kunnen? Vereniging, den heer B. Faber, onzen administrateur IVu deze eerste phase van het plan, de giften-, en zijn medewerkers, die in dezen tijd buitengewoon actie t o t dekking v a n het tekort, achter ons ligt, veel werk hebben verzet. mag met grote dankbaarheid geconstateerd wórden, Maar boven dit alles: God Ij^eeft' Zijn zegen dat het plan voor dit deel inderdaad geslaagd is, geschonken. Hij heeft arbeidskracht en arbeidslust zelfs ver boven veler verwachting geslaagd. gegeyen. Hij heeft de handen bereid gemaakt en de Om hef doel te bereiken, moest veel en inspan- harten bewogen tot geven, tot offeren in vele ge^ nenden arbeid verricht worden. En dat is dan ook vallen. gedaan. Zeer algemeen was de medewerking. De Soh Deo Gloria, schreef ons een correspondent. Pers, bijzonder de kerkelijke bladen, zowel algemene . Inderdaad, want tot hiertoe heeft ons de Here geals 'plaatselijke, hebben de actie gesteund op een holpen. Hem zij de dank en de ere. v/ijze, die boven onzen lof verheven is. De voorbede E n het tweede deel van het plan, de convoor de Vrije Universiteit op Zondag, 19 October, tributie-actie ? Die vraagt. Directeuren zijn zich dat de eerste dag v a n de universiteitsweèk en de in vele ten volle bewust, een krachtinspanning groter en Gereformeerde Kerken op dien dag gehouden extra zwaarder dan de giftenactie. M a a r . . . . na den zegen. Onder het motto 'Voor het behoud van onze Universiteit' werd in het najaar 1947 een actie ondernomen met tweeërlei doel: tekort dekken; tekort voorkomen. Dat woord 'voor het behoud' heeft ons volk en heeft onze medewerkers getroffen. Was het zover gekomen, was de financiële situatie zo dringend, dat het bestaan van onze Universiteit op het spel stond ? Bij het grote plan van actie werden de vragen van dezen aard eerlijk onder de ogen gezien en openlijk beantwoord en de ongemeen grote belangstelling en het hartelijk medeleven met onze Vrije Universiteit heeft Directeuren bij de uitvoering van -het eerste deel van het plan diep getroffen. I n spontane en gulle offervaiardigheid heeft ons Gereformeerde yolksdeel zijn aanhankelijkheid aan eigen éalyinistische Universiteit metterdaad getoond.

1853

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1948

VU-Blad | 113 Pagina's

Vrije Universiteitsblad 1948 - pagina 1

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1948

VU-Blad | 113 Pagina's