Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 19

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 19

Uitgegeven ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan

5 minuten leestijd

17

Werken

van

Hoogleeraren

Dr. H . H . K U Y P E R . D e opleiding tot den dienst des W o o r d s bij de Gereformeerden. I. A c a demisch proefschrift. 1891 Referaat i n : Scheurmakerij of niet? 1894 H e t Socialisme en de Christenjongeling. Rede op de meeting v a n den B o n d v a n jongelingsver. op G . G . 1895 H a n d b o e k j e bij het Bijbelsch O n d e r w i j s , ten dienste v a n Zondagsscholen en catechisaties. D e Christelijke V r i j h e i d . 1898 D e A v o n d m a a l s f o r m u l e , de liturgie v a n C a l v i j n en de Psalmen en het C a l v i n i s m e . „Heraut". 1898 D e post-acta of nahandelingen v a n de nationale S y n o d e v a n D o r d r e c h t . E e n historische studie. 1899 H e t Gereformeerde beginsel en de Kerkgeschiedenis. Rede bij de aanvaarding v a n het ambt v a n hoogleeraar a a n de V r i j e Universiteit. 1900 D e V e r k i e z i n g v o o r het ambt. 1900 D e authentieke tekst der liturgische geschriften gehandhaafd tegen P r o f . D r . M . A . Gooszen. 1901 Is de authentieke tekst der liturgie i n 1586 of 1619 vastgesteld? 1901 Gereformeerde beginselen. „Heraut". 1901 E v o l u t i e of Revelatie. Rede bij de overdracht v a n het Rectoraat der Vrije Universiteit. 1903 Kerkelijk H a n d b o e k j e . ( M e t P r o f . P . Biesterveld.) 1905 E e n belangrijk proces i n Schotland. „Heraut". 1905 D e w e g v a n G r o e n tot Kerkherstel. „Heraut". 1906 O v e r Staatssubsidie aan de K e r k . „Heraut". 1907 O v e r Stadskerken. „Heraut". 1909 E e n dogmatisch geschil? O v e r de nederdaling ter helle. „Heraut". 1909 C a l v i j n en N e d e r l a n d . In : „Christendom en M a a t s c h a p p i j " , II, 7. 1909 H a m a b d i l . V a n de heiligheid v a n het Genadeverbond. 1910 H e t O n t w e r p - A r m e n w e t . „Heraut". 1911 O n z e liturgie. „Heraut". 1911 H e t zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover R o m e . Rede bij de overdracht v a n het Rectoraat aan de V r i j e U n i v e r s i t e i t . 1912 1°. N o t a betreffende art. 122 v a n het Regeeringsreglement. 2 ° . N o t a over de rechtsposiite der Protestantsche kerken i n Indië (beide nota's i n het rapport v a n de Staatscommissie, ingesteld bij K o n . Besluit v a n 13 O c t . 1910, N o . 21.) O u d e r s of getuigen. „ H e r a u t " . 1911 D r i e artikelen over „ D e geboorte-stonde der Reformatie" i n „Stemmen des T i j d s " . D e roeping der K e r k inzake den Evangelisatie-arbeid, i n de H a n d e l i n g e n v a n het C o n g r e s v o o r Geref. E v a n g . K o m over en help ons, rede in het belang der V e r e e n , v o o r Stadsevang. G i d e o n te Rotterdam. 1912 V a n de breking des broods: C a l v i j n ' s A v o n d m a a l s o p v a t t i n g . „Heraut". 1912 Serie A r t i k e l e n over het Doctoraat, i n de „Heraut". 1914 H e t recht en het belang der V r i j e U n i v e r s i t e i t . Referaat, gehouden te Utrecht. 1914 D e taak der gemeente-besturen inzake Zondagsrust i n Christendom en Maatschappij. 1914 D e T h e o l . F a c u l t . a a n de Staatsuniversiteiten. „Heraut". 1915 D e martelaren v a n L y o n . „ O p b o u w " . 1916 D e Kinderen des V e r b o n d s . „Heraut". 1916 D e Mozaïsche oorsprong v a n den Pentateuch. „Heraut". 1916 Kerkeraadsverkiezing. „Heraut". 1917 Luther, premie bij P h i l i p p u s Scheurkalender. „Kerkhervorming". H e t derde Eeuwfeest der Dordtsche S y n o d e . „Stemmen des T i j d s " . 1917 2

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 19

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

PDF Bekijken