GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Binnenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Binnenland.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Nederlandsche Zendingsvereeniging, gevestigd te .Rotterdam, genoot den zegen op Hemelvaartsdag, ló Mei jl., haren 27sten zendingsdag te mogen vieren. Op de gewone bijeenkomst, des middags te 12 ure, in de zaal «Caledonia" waren 95 broeders vereenigd, onder leiding van den president der vereeniging, broeder C. D. van der Valk, die de vergadering opende met het laten zingen van Ps. 72:6, 10. Na gebeden te hebben, las hij Luk. 21:24 en vv, en knoopte aan dat gedeelte der Heilige Schrift een kort inleidend woord vast,

waarop eene zeer geanimeerde bespreking aanving over het niet minder belangrijk onderwerp: De zending op de school, waarvoor het bekende boek van dien naam, van Dr. G. Warneck, vertaald door den heer E. Wijland, de stof leverde. Het resultaat van de gevoerde discussie was, dat de vergadering als hare overtuiging uitsprak: er heerscht bij het gros van de leden onzer vaderlandsche gemeenten eene schromelijke onkunde omtrent de zaak der zending, die niet anders tengevolge kan hebben dan onverschilligheid voor dat heilige werk. En daarom is het de roeping van allen aan elke plaats, die met het onderwijs onzes volks belast zijn, meer dan totnogtoe geschiedt, de zending bij dat onderwijs op te nemen. In de gehoorzalen van de academies, in de kerken van de kansels, op de catechisaties en in elk Christelijk schoollokaal moet eene plaats voor de zending zijn.

Onder het houden van den broederlijken maaltijd brachten de afgevaardigden van de zustervereenigingen hunne groeten en heilbeden uit, en werd ten slotte Gez. 155:4 gezongen, waarna Ds. Vos, uit Rotterdam, voorging in dankzegging en gebed.

Des avonds te 6 ure trad in de Groote Kerk op Ds. J. G. Montijn, uit Schiedam, tot het houden van de zendingsrede. Z.Eerw. had tot tekst Ps. 67 : 2, 3. Met den gloed der innigste overtuiging werd het thema behandeld: e verschillende beteekenis, die de zending verkrijgt in 1. haren grond, 2. haar doel, 3. hare wapenen en 4. hare vrucht., naar gelang zij geplaatst wordt in het licht dezer wereld of in dat van de eeuwigheid.

Dat de gemeente te dezer plaatse nog belang stelt in het werk der zending, als er wat goeds over gezegd wordt, bewees hare goede opkomst en gespannen aandacht. En moge onze groote God en Zaligmaker een achtervolgenden zegen schenken aan het werk van dezen zendingsdag!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 mei 1888

De Heraut | 4 Pagina's

Binnenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 mei 1888

De Heraut | 4 Pagina's