Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Officieele Berichten

3 minuten leestijd

Vrije Universiteit. Men schrijft ons uit Leeuwarden.

De beste wijze van werken, zoowel voor de. verkiezingen als voor de propaganda onzer beginselen, is persoonlijk bezoek.

Maar daarom wordt niet minder prijs gesteld op de pers, die dagelijks of wekeMjks de beginselen bepleit, en ook kunnen goede diensten bewijzen de openbare samenkomsten.

Het comité voor Friesland Noordelijk gedeelte laat geen dezer middelen ongebruikt.

Zijn leden beijveren zich om plaatselijk de vrienden te bezoeken, bezigen de pers om de beginselen te bepleiten, en beleggen eens in 't jaar een toogdag voor de Friezen, waar ieder welkom is.

Niettegenstaande de regen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat neerstroomde, kwamen de vrienden in grooten getale deze week naar de samenkomst te Leeuwarden, waar .als sprekers optraden de heeren Prof. Dr. J. Ridderbos en Ds.-F. C. Meyster.

Bijna 700 bezoekers luisterden met groote h belangstelling naar de bepleiting der belangen F van deze stichting naar den Woorde Gods, en p toen des avonds Prof. Dr. P. A. E. Sillevis o Smitt in dankzegging en gebed de Vrije Univer­ t siteit aan den Heere opdroeg, was het kerk­ , gebouw buitengewoon goed bezocht.

Bezield en bemoedigd door het goede, dezen dag genoten, trok men huiswaarts om elk in eigen plaats voort te gaan met voor deze stichting te arbeiden. Het tekort van de beide laatste jaren moet weg, en voor volgende jaren voorkomen. Dat men ook tot offeren bereid is, bleek uit de collecte, die behalve de entreegelden (/ 127.85) nog / 257.37 opbracht.

Voorts werden eenige leden geworven, zoodat ook uit een financieel oogpunt deze samenkornsten als uitstekend geslaagd mogen beschouwd worden.

De Kerkeraad der Geref. Kerk van Wons en Engwier bericht door dezen aan collectanten die van buiten kom.en, dat zij niet kunnen rekenen op giften van de kden der Gemeente, indien zij niet voorzien zijn van eene aanbeveling van den Kerkeraad voornoemd. Aanvragen voor collecten zende men minstens 4 weken van te voren in bij den Kerkeraad.

De Kerkeiaad van Wons en Engwier.

J. M. DE JONG, Praeses.

W. ELGERSMA, Scriba.

Wons, October 1915.

Geref. Traktaat-Genootschap „Filippus".

Namens het Bestuur van «Filippus» wordt hierbij meegedeeld:

Ie. dat de e. v. Bestuursvergadering, D. V. gehouden wordt Donderdag 11 Nov. a.s. Stukken voor deze vergadering worden tot 9 Nov. ingewacht bij ondergeteekende;

Je. dat'de vierde zending-1915 van traktaten naar de leden wor.dt verzonden door den Uitgever . Mobach, te Breukelen.

Namens het Bestuur van «Filippus»

J. TER BORG, Scriba.

JVolvega, 5 October 1915.

Classe 's-Gravenhage.

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te s-Gravenhage bericht, dat de Classe's 's-Graenhage D. V. vergaderen zal te 's-Gravenhage p Dinsdag 9 November a.s. gewone tijd-en laats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 19 October e.k. bij den Scriba, Van Spsykstraat 105, 's-Gravenhage.

Scriba, Van Spsykstraat 105, 's-Gravenhage. •Namens den Kerkeraad voorn.

C. LioN CACHET, ScriM.

's-Gravenhage, 5 Oct. 1915. k

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 oktober 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 oktober 1915

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken