Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Berekening of constructie - pagina 11

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Berekening of constructie - pagina 11

Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte en der Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

3 minuten leestijd

9 meen geldige levens-wetten vinden, om zoo te komen tot regelen voor de paedagogische werkzaamheid . 1) We noemen hier slechts het werk van S i e g f r i e d K a w era u. 2) Een andere hoofdrichting leeft onder den indruk van de resultaten van de experimenteele psychologie , zooals men die sinds een vijftig jaar verkreeg ; het is de psychologistische school, die uit de waargenomen geestesontwikkeling bij kinderen en jonge menschen , wil komen tot algemeen als vaststaand aanvaarde paedagogische wetten. 3) Deze laatste richting is veel meer invloedrijk dan de eerste en door een soort wedergeboorte heeft zij in den jongsten tijd w eer meer gezag ontvangen. Na de intellectualistische paedagogiek van Herbart, die in een " Bildung des Gedankenkreises" het heil zocht, kwam er de opleving door de voluntaristische richting , die vooral vanuit Amerika - en we behoeven hier niet eens Jam es te noem en - een prikkel ontving , en zich door W u n d t s psychologie den weg bereid zag. 4) Nadat M e u man n 5) en L a y 6) goede werken hadden geschreven , die echter meer verzamelplaatsen van bizonderheden dan systematische handboeken zijn, wisten b.v. W i I I i a m S ter n 7) en Kar I B ü I her 8) en de Roomsche G e 0 r g G r ü n wal d 9) e~n eigen systeem voor haar te ontwikkelen , dat een zekere eenheid geeft. M aar bovenal doordien men de zuivere experimenteele richting ietwat losliet, en b.v. via E d u a r d S p r a n g e r 10) connectie zocht m et de algemeene wijsbegeerte, werd haar gezag versterkt. ") De derde h oofd strooming der naturalistische school zoekt de oplossing in de richting van A u g u S t C 0 m t e, die de sociologie maakte tot heerscheres aller wetenschap en vóór alles van de paedagogiek ; alle paedagogische data moeten uit de sociale levensprocessen en gemeenschapsvormen word en gevonden. Tot welke enorme praestaties ook deze richting in staat was , toonde een man als P a u I Bar t h 12) AI deze onderscheidene stroomingen dienen zich aan als de vertegen-

,) cf. Go bin ea u , Essa i sur I'in éga lit é des raceshumaines. (t8S3) Thomas . H u x I e y, Mans relarion s to lower anima Is. ( 1908). 2) S i eg f ri e d Ka w era u, Soziologische Pädagogik. ( 1921). 3) cf. E t t I in g e r. 3. w. 10. 4) cf. Ettlinger. a. w. II. 5) E r n s t Me u man n , Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pädagogik und ihre psychologischen Grundlagen , ( 1907). l') A u g u s t La y, Grundlegung der experimentellen Didactiek. (1 902). ') W i I I i a m S ter n , Psychologie der frühen Kindheit (1914). 8 ) Kar I B ü h Ier, Uber die geistige Entwickelung des Kindes. ( 19 I 8). 9) G eo r g G r ü nw a I d , Pädagogische Psychologie , ( I 92 I). 10) E d u a r d Sp ra n g e r, Psychologie des Jugendalters, (I 924). 11) cf. Ettlinger , a. W.I). 12) P. Bar t h , Die Geschichte der Erziehung in soziologischer und geistesgeschichtlicher Beleuchtung, ( 1924). Elementen der Erziehungs- und Unterrichtsl ehre , ( 19 06 ) .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 8 October 1926

Inaugurele redes | 33 Pagina's

Berekening of constructie - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van Friday 8 October 1926

Inaugurele redes | 33 Pagina's

PDF Bekijken