Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 4

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 4

Afscheidscollege

2 minuten leestijd

zooals ik steeds op mijn colleges heb gedaan, in het licht te stellen, hoe Calvijn en degenen, die in zijn leerschool waren gevormd, trouw als ze waren aan de beginselen, die zij uit Gods Woord hadden geleerd, toch steeds een breed Katholiek standpunt hebben ingenomen, waar het ging om de eenheid der Kerk van Christus te handhaven, zoover dit mogelijk was met behoud der waarheid. Enghartig was Calvijn zeker niet, waar hij leerde, dat trots het diepe verderf, dat het Pausdom over Christus' Kerk had gebracht, toch in de Roomsche Kerk nog Kerken van Christus waren overgebleven, en hij den doop in deze Kerk bediend als Christelijken doop erkende, omdat God Zijn genadeverbond in deze Kerk nog niet verbroken had. Enghartig was hij niet, waar hij trots verschillen de Luthersche Kerk als zusterkerk erkennen bleef en alles heeft gedaan om de eenheid met deze Kerk te bewaren. Enghartig was Calvijn niet, waar hij zijn liefde niet alleen verpandde aan zijn eigen Fransche volk, maar als leeraar, leidsman en trooster optrad voor alle Kerken in Europa, waar het licht des Evangelies weer ontstoken was. Zoo is Calvijn wars geweest van alle sectarisme, dat zich opsluit binnen de enge wanden van zijn eigen Kerk en geen andere Kerk erkent of daarmee gemeenschap hebben wil. Voor zijn eigen Kerk mocht hij ijveren om naar den zuivers ten vorm van Gods Woord haar in te richten, hoeveel moeite en strijd hem dit kostte te Genève, maar hij verbrak den band daarom niet met de andere Zwitsersche Kerken, al handhaafden deze de tucht niet, en evenmin met de Engelsche Kerk, al behield deze haar hiërarchisch regiment..Al ging de waarheid Calvijn boven alles, ook boven de eenheid der Kerk, die hij liefhad en al heeft hij daarom, hoeveel strijd hem dit kostte, zooals hij zelf zegt in zijn voorrede voor de Psalmen, den band met de Roomsche Kerk verbroken, vooral nadat ze op het Concilie te Trente haar dwaalleer had vastgesteld, zoodat de klove met haar onherstelbaar was geworden, de eenheid der Protestantsche Kerken wilde hij handhaven, zooals inzonderheid bleek, toen men de Protestantsche leiders op een Concilie wilde saamroepen om één gemeenschappelijke Confessie op te stellen en Calvijn daarmede zijn hartelijke instemming betuigde. Het was diezelfde echte Katholieke geest die de Gereformeerde Leiders te Frankfort later bewoog de Luthersche Vorsten en Kerken te verzoeken de Formula 6

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juni 1937

Inaugurele redes | 45 Pagina's

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 4

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juni 1937

Inaugurele redes | 45 Pagina's

PDF Bekijken