GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 14

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

gelegenheid bezaten om iets te leveren. Juist de genoemde argumenten hadden er toe geleid op de bescheiden wijze te beginnen, zooals we tot heden toe gewoon waren. Nu naderde echter de dag, waarop onze Vereeniging 10 jaren zou bestaan. Er werd besloten dezen dag feestelijk te herdenken en tegelijk een herinneringsbundel uit te geven, waarvoor de medewerking van de leden gevraagd werd. Daarmede werd echter, nu deze bundel publiek zou worden, het oude beginsel verlaten en dit gaf den stoot om nog verder te gaan en het besluit te nemen, dezen bundel als eerste nummer van het vernieuwde orgaan te beschouwen, dat voortaan in 't openbaar zal verschijnen. Zijn daarmede nu met één slag de moeilijkheden verdwenen, zijn de genoemde argumenten nu zonder waarde gebleken ? In geenen deele. Ook onder de redactieleden zijn er, die weifelend tot de verandering hebben toegestemd en alleen voor den sterken aandrang van de andoren zijn bezweken. Maar nu het besluit eenmaal vaststaat, zij er onzerzijds ook vertrouwen en moed. We beseffen nog steeds onze zwakheid, maar weten ook dat de Heere in staat is het zwakke te sterken en het geringe zaad vruchten te doen dragen. Op Hem is onze hope. Hij zal ons niet beschamen, indien we in kinderlijk vertrouwen onze zaak aan hem overgeven. Voor ons beginsel verwijzen we naar Artikel 1 van onze Statuten, dat aldus luidt: „De Christelijke Vereeniging van Natuuren Geneeskundigen in Nederland stelt zich ten doel, de natuuren geneeskundige wetenschappen in haren geheelen omvang te beoefenen bij het licht van Gods Woord". De leden onzer Vereeniging, die bijdragen leveren, zullen zich door dit beginsel laten leiden. Mogen de vruchten van dit beginsel rijkelijk gezien worden in het nieuwe orgaan, dat we hiermede aan de belangstelling van voor- en tegenstanders opdragen. D E REDACTIE.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1907

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 238 Pagina's

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 14

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1907

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 238 Pagina's