Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Revue 1997 - pagina 44

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Revue 1997 - pagina 44

4 minuten leestijd

de meest karakteristieke data eruit te

koeien o p v a n g e n . Die geluiden w o r d e n

verwerken van geluiden (signal

zeven en terug te brengen tot een han

dan v o o r t d u r e n d vergeleken met de

sing) nog veel meer interessante resul-

teerbare reeks van 65 getallen.

basiskarakteristieken van gezonde

taten kan opleveren. "Je hebt nu pro-

"Achteraf gezien bleek het opvallend

koeien. Zodra het patroon a f w i j k t

gramma's om internet af te zoeken

makkelijk om op die manier i n d i v i d u -

krijgt de boer via zijn c o m p u t e r een

met behulp van t r e f w o o r d e n . Hetzelfde

ele koeien te onderscheiden", zegt

melding dat hij moet ingrijpen", legt

zou je kunnen doen met behulp van

Kowaiczyk.

Kowaiczyk uit. Zo ver is het echter nog

geluiden. Bijvoorbeeld door op een

Vorige maand kon hij tijdens de confe-

niet, want eerst moet nog w o r d e n uit-

keyboard een melodietje in te spelen

rentie in Duitsland zijn kunsten verto-

gezocht welke basiskarakteristieken

en daarna op het net muziek te zoeken

nen door op de c o m p u t e r vier koeien

het geloei van een zieke of hongerige

die daarop lijkt."

te herkennen die

Een v e r w a n t thema

hoorden bij een

waarmee

kudde van 3 1 .

Kowaiczyk zich de

Met een score

komende t i j d gaat

van honderd

b e z i g h o u d e n , is

procent w o n

het zogenaamde

Kowaiczyk de

cocktail

party

w e d s t r i j d met

problem.

Mensen

overmacht. Hij

kunnen zich op

versloeg onder

drukke bijeenkom-

anderen een

sten heel goed

groep geluids-

concentreren op de

specialisten van

w o o r d e n van hun

multinational

gesprekspartner,

BASF.

hoewel er vanuit

Het o n d e r w e r p

de o m g e v i n g aller-

sprak dermate

lei storende gelui-

t o t de verbeel-

den op hen afko-

ding dat de

men. Blijkbaar sla-

Duitse televisie

gen ze erin om die

er aandacht aan

signalen te nege-

wilde besteden.

ren. Het zou inte-

"Maar die blie-

ressant zijn om

zen de uitzen-

een computer-

ding af toen

systeem te o n t w i k -

bleek dat ik niet

kelen dat signalen die sterk op elkaar

de wei inging om koeien een

-•-^.'•»#BB¥fflfMMi«BillffPf

-•mssmtmmmmemsmvamiam

lijken eveneens van elkaar kan

m i c r o f o o n onder

42

proces-

hun neus te houden."

koe in het algemeen heeft. Daarna

onderscheiden. De toepassingen van zo'n systeem zijn

Ook het Federale O n d e r z o e k s c e n t r u m

moet ook nog de stap gemaakt wor-

voor A g r i c u l t u u r in Braunschweig

den naar de identificatie van de zieke.

legio. Met behulp daarvan zou bijvoor-

benaderde Kowaiczyk. Dit centrum

Kowaiczyk heeft inmiddels ook contact

beeld een perfecte korte-golfradio kun-

doet o n d e r z o e k naar een intelligent

gehad met een o n d e r z o e k e r die zijn

nen w o r d e n gemaakt, waarbij de ene

m o n i t o r s y s t e e m v o o r vee. Het ideaal is

systeem wil gebruiken v o o r de identifi-

zender niet meer w o r d t w e g g e d r u k t

o m geheel geautomatiseerd te kunnen

catie van varkens, waarvoor een min

door de andere. Ook de storings-

vaststellen wanneer een koe ziek is of

of meer vergelijkbaar verhaal geldt als

gevoeligheid van het nog altijd groei-

honger heeft. "Te denken valt aan een

v o o r koeien.

ende mobiele-telefoonverkeer zou kun-

systeem waarbij er in de stal micro-

Kowaiczyk denkt dat de combinatie

nen w o r d e n v e r b e t e r d . (Frank van Kolf-

foons hangen die het geluid van de

van kunstmatige intelligentie en het

schooten).

Universiteit

Revue

vrije

amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1997

Revue | 104 Pagina's

Revue 1997 - pagina 44

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1997

Revue | 104 Pagina's

PDF Bekijken